Monthly Archives: Květen 2013

Rakušák Stadler vs. prezident Beneš!

KOMENTÁŘ – Psal se květen roku 1947, když prezident ČSR doktor Eduard Beneš pronesl ke svému národu velmi vážnou výzvu. Ta se týkala jeho dekretů, na jejichž základě byli zrádci z řad sudetských a dalších Němců vypovězeni z republiky. 

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich