Categorized | Nezařazené, Svět

Srbové varují Ukrajinu před vstupem do EU

Posted on 13 listopadu 2013 by admin

Cesta do EU přinesla Srbsku ztrátu suvere-nity, ekonomickou propast, statut kolo-nie, likvidaci národní historie a destrukci rodin – prohlásil na konferenci v ukra-jinském parlamentu Srdžan Nogo, člen «stařešinstva» (předsednictva) srbského uskupení «Hnutí Dveře». Vyzval zároveň bratrský národ Ukrajiny, aby při rozhodování o své evropské cestě pamatoval na katastrofální zkušenost Srbska.

Stránky Všeslovanského sněmu citují dále jeho projev. «Místo slibovaného ekonomického růstu, bylo Srbsko za 13 let evropské cesty zavedeno do propasti a neokoloniálního statutu. EU nám bere Kosovo i Metiochiji a pracuje na naší další dezintegraci. Srbsko už není samostatný stát, nemá suverenitu a klíčová rozhodnutí o něm činí Brusel, Berlín, Londýn a Washington, aniž by braly ohled na zájmy Srbů. Zahraniční experti sedí ve státní správě a pracují na realizaci zhoubné politiky – vstupu do EU za každou cenu.

Ekonomická opatřeni EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF) zdevastovala naše hospodářství účinněji, než desítiletí ekonomických sankcí, válek a bombardování. Bankovní sektor, přírodní zdroje a trh, přešly naprosto do rukou firem ze Západu.

Země v dluzích, národní hodnoty zničené

Stát, zbylé podniky a občané jsou v dluzích. Veřejný dluh za několik posledních let vzrostl sedminásobně. Po podpisu asociační dohody s EU před pěti lety, se příjem do rozpočtu z daní za dovoz zboží z EU snížil dvojnásobně. V obchodech převládá dovozové zboží a domácí výroba uhasíná, zemědělství je ve stále složitější situaci, protože členské země EU si chrání své zboží a svůj trh. Na rozdíl od nich jsme zrušili většinu celních opatření chránících domácího výrobce a stáváme se finančně závislými na zahraničních úvěrech a vydírání EU.

Zároveň je ničena srbská národní historie, kultura, vzdělávání a rodina, jako poslední obranná linie před EU. Snižuje se úloha rodičů ve výchově dětí, znehodnocují se učitelé, propagují sexuální svobody, vnucuje se ideologie homosexuality, a jako podmínka vstupu do EU se vynakládají obrovské prostředky na propagaci homosexuality mezi nezletilými.

EU destruuje tradiční společnost, aby se všichni stali osamělými, bez kořenů, rodiny, národnosti a identity – bezbrannými proti manipulaci, kterou provádí konzumní společnost. Srbsko a Hnutí Dveře nejsou ochoty zradit své rodiny a budou je chránit před EU», prohlásil Srdžan Nogo.

1 Comments For This Post

  1. dakota Says:

    Oni by raději k Rusku-že.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv