Temné stránky osvoboditelů

Posted on 16 prosince 2014 by admin

Typickým příkladem, kdy se věci vykládají černo-bíle. Nejdřív se po roce 1948 upozaďovaly akce americké armády a glorifikovaly především zásluhy Sovětské armády, aby se po roce 1990  situace otočila a US-Army se stala „nedotknutelným“ subjektem, bez chyby a hany, a podle zpravodajství takřka jediným osvoboditelem Československa.

O účasti sovětské armády se dnes v souvislosti o osvobozením pro jistotu nemluví takřka vůbec, datum osvobození se přesunulo na 8. května, i když se 9. května  Praze ještě bojovalo. Zato se začalo hovořit o tom, jak „Rusáci“ znásilňovali a kradli. Pravda, armáda Malinovského opravdu nebyli žádní dárečkové, a řada z nich byli kriminálníci. Své o tom ví například i herečka Květa Fialová, která zažila své životní trauma jako dívka, právě při setkání se dvěma sovětskými vojáky. A takových bylo jistě víc. Dodejme, že přestupky těchto vojáků byly tvrdě trestány, žádnou výjimkou nebyl trest smrti.

Nedělal si o svých vojácích iluze ani Stalin. Známý profesor Emil Voráček ve své analýze cituje sovětského vůdce 

„Stalin upozornil prezidenta Eduarda Beneše, za jeho posledního pobytu v Moskvě při setkání v Kremlu 28. března 1945, že je nutno chápat, že sovětští vojáci nejsou žádní andílkové. Po řadě přípitků na počest sovětských vojsk, pronesl přípitek s přáním: „Všichni chválí naši Rudou armádu. Ano, zasloužila si to. Ale přál bych si, aby se okouzlení našich hostů, nezměnilo později v rozčarování. Jde o to, že Rudá armáda má nyní kolem 12 milionů lidí. Tito lidé nejsou zdaleka anděly. Mnoho z nich prošlo boji na 2000 km: od Stalingradu až do středu Československa. Na své pouti zhlédli mnoho hoře a zvěrstev. Nedivte se proto, když někteří z našich lidí se nebudou chovat tak, jak je potřeba. Víme, že někteří vojáci s nízkou úrovní svědomí otravují a urážejí děvčata a ženy, chovají se nepřístojně. Ať to naši českoslovenští přátelé ví teď, proto, aby se okouzlení naší Rudou armádou nezměnilo v rozčarování.“ Byl si vědom možných negativních souvislostí propagandistického projektu osvoboditelské mise Rudé armády a současně pohledu domácího obyvatelstva na chování sovětských jednotek na osvobozených územích.“

Na druhé straně svatoušci?

Na Americké vojáky nebyly ani před rokem 1989 vytahovány žádné špinavosti. Po „sametové“ revoluci se stali takřka svatí a nedotknutelní. Bylo tak tomu ale doopravdy?

Poručík Kilián ze Zvláštního oddílu OBZ (Obranného zpravodajství) podával 17. května hlášení o situaci v Plzni, které nijak nedopovídá pověsti ušlechtilých obránců a ochránců. Zdá se, že pro Američany měli Němci větší cenu, než nějací Čechoslováci. Ze Škodovky byli propuštěni zaměstnanci a na jejich místo dosazeni kolaboranti. Němečtí důstojníci se vozili s Američany v jejich vozech. Vlajkaři a fašisté se těšili ochraně Američanů. Česká policie byla bezmocná. Koho zavřeli, Američané je donutili pustit. Obyvatelstvo se podle zprávy veřejně domáhalo Svobodovy, nebo dokonce Rudé armády. „Svým přesvědčením se nikdo netají“, uvádí se ve zprávě. „Vyřiďte panu generálu Svobodovi, aby přišel do Plzně se svými chlapci, čekáme na něho, pomůže nám udělat z Plzně zase starou českou Plzeň /a hlavně vyhnat Američany/.“

Dodejme, že pánové Ladislav Kilián a ověřující Bedřich Reicin z OBZ také nebyli zrovna andělé, a že si mohli i leccos přibarvit. Ale, že  by si vymysleli všechno?

 

Zpráva o Američanech v Plzni.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv