Monthly Archives: Leden 2016

Zemřel slušný člověk Míla Ransdorf – uštvali ho?

V pátek 22. ledna zemřel europoslanec, dlouholetý člen KSČM, ale především slušný a vzdělaný člověk – Miloslav Ransdorf. Ano, byl zmatkář, a s administrativou či papírováním nebyl zrovna kamarád, ale největším jeho „problémem“ byly právě jeho znalosti, píle a schopnost ty znalosti používat i kombinovat. Tlak, který se na něj stále zvyšoval, jeho oslabené zdraví neustálo. Šťastnou cestu ke světlu, příteli!

TRADIČNÍ HODNOTY JSOU PRO RUSKO STRATEGIÍ NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Prezident Ruska podepsal 31. prosince 2015 klíčový dokument Strategie bezpečnosti státu, kde je významná role věnovaná tradičním duchovním hodnotám. A právě tyto hodnoty budou nejspíš vydatným trnem v oku Západu (a především USA), který intenzivně pracuje na jejich rozbití, na degradaci Slovanů a evropské tradiční společnosti zejména ve Východní Evropě. Rusko je tak opět nepříjemně silným prvkem, o nějž se jednoho dne budou moci či spíše muset Slované opřít, budou-li si chtít zachovat dědictví svých předků shromažďovaná po staletí a tisíciletí.

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde