Donbass spolu s Ruskem slaví Den národní jednoty. A my blahopřejeme!

Posted on 04 listopadu 2020 by Radmila Zemanová-Kopecká

(Autor originálu: přezdívka SOVA – DLR) Každoročně se v Rusku i na Donbassu slaví 4. listopadu  Den národní jednoty. Je to zdánlivě jeden z nejmladších svátků RF, ustavený ale byl původně už  na počest osvobození Moskvy od polských (tehdy spíše polsko-litevských) interventů lidovou domobranou pod velením Kuzmy Minina a Dmitrije Požarského v roce 1612.

Z historie svátku

Historicky je tento svátek spojen s ukončením Času nepokojů v XVII. století. «Čas nepokojů» je obdobím od smrti cara Ivana Grozného 1584 až do roku 1613, kdy na ruský trůn vstoupil první z dynastie Romanovců. Toto období se stalo časem hluboké krize Moskevského státu, k níž došlo v důsledku přerušení carské dynastie Rurikovců.  Dynastická krize záhy přerostla do krize národně-státní. Jednotný ruský stát se rozpadl, objevili se četní samozvanci. Zemi drtily všudypřítomné krádeže, loupeže, vyděračství, zlodějna a masové opilství.

Moc v Moskvě uzurpovala takzvaná «semibojarština» (vláda sedmi bojarů) v čele s knížetem Fedorem Mstislavským, která pustila do Kremlu polská vojska aby dosadila na ruský trůn katolického tehdy kralevice Vladislava (Vladislav IV. Vasa).

V tomto těžkém pro Rusko čase vyzval patriarcha Germogen (hlava ruské pravoslavné církve) ruský lid, aby se postavil na obranu pravoslaví a vyhnal polské dobyvatele z Moskvy.

Jeho výzva byla podpořena ruskými lidmi. Začalo mohutné vlastenecké hnutí za osvobození hlavního města od Poláků. V září roku 1611 se «obchodní člověk» tedy kupec  a zemský starostа Nižního Novgorodu Kuzma Minin obrátil na měšťany s výzvou, aby vytvořili národní domobranu (opolčení). Na Mininův návrh byl na hodnost hlavního «vojevody» – vojenského velitele pozván 30letý novgorodský kníže Dmitrij Požarskij.

Mininovi a Požarskému se podařilo shromáždit vojsko o počtu 10 tisíc mužů. Skládalo se z rolníků, kozáků, střelců a šlechty. Ve všelidovém opolčení se na osvobození země ruské podíleli zástupci všech vrstev i stavů a všech národů, sídlících v té době na území ruské državy.

S divotvornou ikonou Kazanské Matky Boží, zázračně zjevivší se v roce 1579, opolčení Nižního Novgorodu dokázalo 4. listopadu zaútočit na moskevskou čtvrť «Kitaj gorod» (po Kremlu nejstarší čtvrť Moskvy) a vyhnat Poláky z Moskvy.

Toto vítězství posloužilo jako mocný impulz k obrození ruského státu. A kazanská ikona se stala předmětem mimořádné úcty.

Na konci února 1613 si Zemský sněm, složený ze zástupců všech stavů – šlechta, bojaři, duchovenstvo, kozáci, střelci, černosošní rolníci (s pronajatou půdou od státu) a vyslanci mnoha ruských měst, zvolil nového cara Michaila Romanova (syna metropolity Filareta), prvního z dynastie Romanovců. Tento Zemský sněm v roce 1613 skončil definitivním vítězstvím nad Časem nepokojů, vítězstvím pravoslaví a národní jednoty.

Význam ikony Kazanské Matky Boží

Přesvědčení, že právě díky ikoně Kazanské Matky Boží bylo dosaženo vítězství, bylo tak hluboké, že kníže Požarský na vlastní náklady speciálně vybudoval na kraji Krásného (Rudého) náměstí Kazanský Chrám. Od té doby začala být tato ikona uctívaná nejen jako patronka domu Romanových, ale dle nařízení cara Alexeje Michajloviče (otce Petra I.), který vládl v letech 1645 – 1676, byly stanoveny povinné oslavy 4. listopadu jako díkůvzdání Přesvaté Bohorodičce za její pomoc při osvobození Ruska od Poláků. A slaveno to bylo do roku 1917. Do církevního kalendáře tento svátek vstoupil jako «Oslavování Kazanské ikony Matky Boží, na památku o osvobození Moskvy a Ruska od Poláků v roce 1612».

Podíváme li se tedy na to v širších souvislostech, nejde vůbec o nový svátek, ale o návrat ke staré tradici.

V Den národní jednoty v různých městech Ruska, organizují politické strany a společenská hnutí mítinky, průvody, koncerty, dobročinné akce a sportovní klání.

Oslavy v Doněcké lidové republice

V Doněcké lidové republice byl slaven Den národní jednoty na státní úrovni  v roce 2019, ale tradice oslav se ujala ještě před oficiální ustavením.

Jak zdůraznil ještě v roce 2017 první lídr Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko – je Doněcká lidová republika, stejně jako ruské opolčení před 400 lety předsunutou baštou Ruského světa, stojí na obraně našich hodnot, kultury, tradicí, jazyka a víry.

«Pozdvihli jsme se proti nacistické hrozbě a úspěšně jí čelíme. K tomuto boji se připojili i ruští dobrovolníci z Ruské federace, proto je Den národní jednoty i našim svátkem», řekl tehdy Zacharčenko.

Lze říct, že hlavním důvodem ke zřízení a oslavám svátku v republikách Donbassu je směřování k jednotě s historickou vlastí – Ruskem. Vždyť svou hlavní volbu DLR a LLR už udělaly – spolu s lidem Ruska hájit svobodu, hodnoty, dějiny. Jít jen spolu a jen kupředu!

Z Česka s láskou (ISSTRAS)

A my, kteří žijeme v České republice, a cítíme slovanskou vazbu a soudržnost s Ruskem můžeme ruskému národu, lidem na Donbassu jen srdečně blahopřát а radovat se s nimi. Věřme, že přijde čas a budeme spolu s Ruskem, Donbassem, Srbskem, Slovenskem či Běloruskem také oslavovat Den jednoty slovanských národů. Ač jsme odlišní povahou a mentalitou, a dokonce i mírou škodičství, naše slovanské kořeny uchovávají naši duchovní jednotu, i když vnější svět dělá vše pro to, aby byly tyto slovanské kořeny přetnuty. A toto nesmíme dopustit. A dokud žije největší slovanský – ruský národ, do té doby si můžeme být jisti, že s ním žije i slovanský duch i kořeny. A s nimi žijeme i my.

BLAHOPŘEJEME RUŠTÍ PŘÁTELÉ K VAŠEMU VELKÉMU DNI!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv