Úplné znění textu dohody o Náhorním Karabachu

Posted on 11 listopadu 2020 by Radmila Zemanová-Kopecká

Po sítích se už prohání text plného znění mírové dohody, kterou podepsali lídři – Arménie, Ázerbájdžánu a Ruské federace o vyhlášené, avšak neuznané republice Arcach – Náhorní Karabach. Nejspíš už po sestřelení ruského vrtulníku neměl azerský prezident zrovna na vybranou, podepsat – nepodepsat, protože tentokrát byl Vladimír Putin viditelně jako bůh pomsty. Sekal slova, takže se asi prezidentu Alijevovi po podepsání mírové dohody velmi ulevilo. Dodejme,že před sestřelením ruského vrtulníku nechtěl prezident Alijev o žádné dohodě s Arménií ani slyšet.

Jak už to bývá u důležitých dokumentů je text velmi stručný. Je to zajímavé, ale například akt o bezpodmínečné kapitulaci nacistického Německa byl jednostránkový a měl bodů jen šest, přesto ukončil největší světové vraždění té doby. Mírová dohoda o Arcachu má bodů 9, na stránku a půl, a ty body jsou naprosto jednoznačné.

„My, prezident Ázerbájdžánské republiky I. G. Alijev, předseda vlády Arménské republiky N.V. Pašinjan a prezident Ruské federace V. V. Putin prohlašujeme následující:

 1. Vyhlašuje se úplné zastavení palby a všech vojenských akcí v zóně konfliktu v Náhorním Karabachu, a to 10. listopadu 2020 od 00.00 moskevského času.
  Ázerbájdžánská republika a Arménská republika (dále jen „strany“) se zastaví na stávajících pozicích.
   
 2. Agdamský okres a území obsazené arménskou Stranou v Gazachském regionu budou vráceny ázerbájdžánské Straně do 20. listopadu 2020. 
 3. Podél dotykové linie v Náhorním Karabachu a podél Lačinského koridoru bude nasazen mírový kontingent Ruské federace v počtu 1.960 vojáků s ručními palnými zbraněmi, s 90 vozidly OTR, 380 automobily a speciální technikou. 
 4. Kontingent mírových sil Ruské federace nastoupí na pozice souběžně s vyvedením arménských ozbrojených sil. Doba pobytu mírového kontingentu Ruské federace je pět let s automatickým prodlužováním o další pětiletá období, pokud žádná ze Stran neoznámí šest měsíců před uplynutím termínu záměr ukončit uplatňování daného ustanovení. 
 5. Za účelem zvýšení účinnosti kontroly plnění dohody Stranami konfliktu bude zřízeno mírové středisko pro kontrolu zastavení palby.
 6. Arménská republika vrátí Ázerbajdžánské republice do
  15. 11. 2020 Kelbadžarský region a Lačinský region do 1. prosince 2020. Při tom si ponechá Lačinský koridor (široký 5 km), jímž bude zajištěno spojení Náhorního Karabachu s Arménií. Koridor bude pod kontrolou mírového kontingentu Ruské federace, přičemž se ale nebude dotýkat města Šušu.
   Na základě dohody Stran bude v příštích třech letech vytvořen plán výstavby nové dopravní trasy Lačinským koridorem, zajišťující spojení mezi Stěpanakertem a Arménií s následující přesunem ruského mírového kontingentu za účelem ochrany této trasy.
  Ázerbájdžánská republika garantuje bezpečnost provozu Lačinským koridorem pro občany, dopravní prostředky a náklady přepravované oběma směry.
 1. Vnitřně přemístěné osoby a uprchlíci se vrátí na území Náhorního Karabachu a přilehlých oblastí pod kontrolou Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
 2. Proběhne výměna válečných zajatců, a dalších zadržovaných osob i těl zahynuvších.
 3. Všechna hospodářská a dopravní spojení v regionu budou odblokována. Arménská republika zajistí dopravní spojení mezi západními regiony Ázerbájdžánské republiky a Nachičevanskou autonomní republikou, za účelem zajištění nerušeného pohybu občanů, dopravních prostředků a nákladů oběma směry. Kontrolu na dopravní trase vykonávají orgány pohraniční stráže FSB Ruska.
  Po dohodě stran bude zajištěna výstavba nových dopravních komunikací spojujících Nachičevanskou autonomní republiku se západními regiony Ázerbájdžánu.

Dohoda byla podepsaná 10. Listopadu v 00:00 moskevského času a v 01:00 místního času v Ázerbájdžánu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv