O nás

Institut slovanských strategických studií byl založen 3. října 2013 v Praze.

Cílem Institutu slovanských strategických studií je posílení role slovanské vzájemnosti v geopolitickém prostoru slovanských zemí, do nichž Česká republika historicky patří od dávných časů.
Zejména dnes, ve znesvářeném světě, považujeme za důležité odkrývat kořeny, na nichž stojí naše národy Čech, Moravanů a Slezanů, a seznamovat s nimi také všechny ostatní národy, které žijí v naší i dalších slovanských zemích.
My i ostatní slovanské země máme bohaté historické a kulturní dědictví, které se často prolíná dějinami našich národ, ale také vytváří základ pro jejich další rozvoj. Poznání tohoto dědictví proto může přispět naší vzájemnosti a upevnit slovanské kořeny i v rámci sjednocené Evropy, která tím může jen získat.
Institut slovanských strategických studií je organizací sdružující jednotlivé národnostní menšiny. Je zde zastoupena menšina ruská, srbská, rusínská, a samozřejmě česká. Další menšiny jsou samozřejmě vítány a s členy těchto menšin vedeme jednání.
ISSTRAS si je vědom důležité role Ruska a ruského národa, jak největšího, a tudíž i opory slovanského světa. Domnívat se, že lze hovořit o slovanském světě bez Ruska a ruského národa je naprosto absurdní, ale pro nepřátele slovanského světa velmi vítané.
Je také vloučené, aby Institut byl zapojen do nacistických, fašistických aktivit, které se dnes rády maskují jako vlastenecké. My Slované jsme vlastenci z podstaty, ale ctíme jiné národy, které ctí nás. Pro ty ostatní máme a musíme mít jednoznmačnou a ráznou odpověď.
Sloivanské národy jsou pohostinné. Ve svých zemích, na svých územích jsme ale doma MY a jakýkoli pokus o vykořenění tradiční slovanské kultury může být námi vnímán pouze jako vlastizrada. Řečeno slovy knížete Alexandra Něvského: „Hosté jsou vítáni, když je domácí pán doma ve svých právech.“
 
 
 
Advertise Here
Advertise Here

Archiv