Tag Archive | "střet civilizací"

Tags: , , , , ,

Rusko a Západ – konflikt na věčné časy

Posted on 07 srpna 2014 by Převzato

STUDIE – Proč je tolik předpojatosti až zášti v západních médiích vůči Rusku? Proč za vše špatné může Vladimir Putin? Hloubka i emocionální rozměr těchto předsudků naznačují, že zde musí být nějaké historické kořeny, nějaká tradice v západní politické kultuře. (Autor: prof. Oskar KREJČÍ) Continue Reading

Comments (5)

Advertise Here
Advertise Here

Archiv