Categorized | Česko, Nezařazené, Region

Rakušák Stadler vs. prezident Beneš!

Posted on 24 května 2013 by admin

KOMENTÁŘ – Psal se květen roku 1947, když prezident ČSR doktor Eduard Beneš pronesl ke svému národu velmi vážnou výzvu. Ta se týkala jeho dekretů, na jejichž základě byli zrádci z řad sudetských a dalších Němců vypovězeni z republiky. 

Když jsem si včera,  přesně 66 let od Benešova projevu,  přečetla vystoupení rakouského europoslance Ewalda Stadlera (viz plný text níže), musím přiznat, že jsem byla vzteky bez sebe. V druhém desetiletí třetího tisíciletí si dovolí poslanec Evropského parlamentu nazývat zločinnými dekrety československého prezidenta Eduarda Beneše, které platily a platí, a dá-li Bůh, platit budou.

Chudáci vlastizrádci. Nebyli popraveni, ale odsunuti!

Rakušák, který upozorňuje, že „tato národnostní skupina (myšleno Němce) po 800 let přispívala k blahobytu dané země (tedy Česko)“, ignoroval naprosto fakt, že ti Němci, kteří byli odsunuti na základě dekretů prezidenta Beneše, posléze převtělených do zákona a schválených parlamentem Československé republiky, byli ex lege vlastizrádci, kteří přijali občanství německé Říše, a jak správně podotkl Miloš Zeman, za těchto okolností by v jiné zemi byli za svůj postoj a činy popraveni za vlastizradu. Už nechci poslouchat o divokém odsunu, protože za něj se Havel omluvil 15. března 1990, přesně na 51. výročí, kdy Německá bota parádním krokem obsadila Prahu. Vpravdě vlastenecké od tehdejšího prezidenta, mírotvorce a humanitárního bombardéra. A pak ho následovali desítky dalších.

 Stadlerova exhibice se konala během projednávání výjimky pro Českou republiku, kterou získalo Polsko a Velká Británie.  A proč kolem toho takový humbuk, a co vlastně, že ty Češi chtějí? Bývalý prezident Václav Klaus totiž požadoval trvalou výjimku z Listiny základních práv EU v Lisabonské smlouvě. Upozorňoval, že listina ohrožuje právní jistoty občanů České republiky v tom smyslu, že umožňuje sudetským Němcům nárokovat ztracené majetky. Chtěl proto, aby Česká republika měla podobnou výjimku, jakou má Polsko či Velká Británie. Na ty se Listina nevztahuje. Pro nás ji ale Evropský parlament nedoporučil. Ještě je v této zemi, zřejmě, co rozkrást.

Vlastizrádci ve vlastních řadách

Co mě ale nejvíce děsí, že čeští europoslanci nejen, že nepovstali a demonstrativně neodešli při exhibici tohoto rakouského propagátora „bezpráví“ na odsunutých Němcích, ale někteří z nich dokonce hlasovali pro nepřijetí této výjimky. Prý bychom přišli o ochranu Sociální chartou, která je součástí Listiny základních práv EU.  V této souvislosti mě napadají pouze slova prezidenta Beneše, který na tyto vlastizrádce upozorňuje.  „Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.“ (Celý projev viz pod komentářem).

Němci! Zaplaťte za 60 let omezování svobody kvůli vám, a pak se budeme bavit dál

Je to opravdu ta Evropa, v níž bychom chtěli a měli být? Evropa, která nám hází drobky od svého stolu, a za to si dovoluje připouštět revanšistický projev rakouského tlučhuby a kritizuje přitom Čechy za netoleranci? Jestliže, jak říká Stadler, „v Evropské unii dnes nemůže být národ, který se nehlásí ke své historické vině“, pak je možná na místě se zeptat, jak to, že dnes vévodí EU národ, který se stal příčinou utrpení celé Evropy a důvodem, proč se z prosperujícího Československa stala sovětská kolonie, která přišla o svou svrchovanou možnost vyrábět a obchodovat s celým světem dle vlastního uvážení a dále prosperovat. Nechť tedy Němci nahradí těch 60 let nesvobody a ztráty prosperity, a pak se můžeme bavit dál o nějakých právech.

Stejně tak hodnotím jako vlastizradu patolízalský omluvný projev takzvaného „českého“ premiéra v Bavorsku, za který ho pohladil po hlavičce dokonce sám hlavní šéf  Landsmannschaftu Posselt.  Máme v českém znaku lva, nebo vyděšeného prašivého kastrovaného kocourka? Soudě podle naší státní a politické reprezentace,   „B“ je správně.

„Omluvy vyslovené představiteli demokratického Německa všem národům za to, co jim způsobil nacismus, i vše, co bylo řečeno z české strany k odsunu a našim bývalým spoluobčanům, otevírá dveře k novému soužití a k věcné diskusi o minulosti a jejímu pochopení. Máme-li v této zkoušce obstát, měli bychom být upřímní. Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Jsme si přitom vědomi zásadního přínosu německy mluvících obyvatel českých zemí pro hospodářský a kulturní rozvoj tohoto prostoru v celé jeho historii. Je ale nadevší pochybnost jasné, že se nemůžeme vrátit do doby před 80 lety. Musíme si přiznat, že můžeme napravit jen velmi málo z toho, co špatného se v dějinách stalo. Hledání společné interpretace dějin poskytne morální satisfakci, předválečné majetkové poměry však není možné obnovit,“ říká Nečas. Čí majetkové poměry? Němců, nebo třeba Čechů vyhnaných z pohraničí, či 14 milionů československých občanů, kteří museli žít v režimu, s nímž většina nesouhlasila?
Podle Nečase jsme Kelti a Germáni, Slovany prý nebere

V celém projevu pak neuslyšíte slovo o Slovanech, zato Kelti a Němci jsou neustále preferováni. A zase omluvy.  „Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem“, říká Nečas. Uvědomuje si pan Nečas vůbec, že drtivá většina jich byla odsunuta právem? O jakém občanství mluví krátce před výročím „Vítězného“ února, poválečného důsledku? O tom československém, kterého se ti „ubozí“ Němci sami vzdali ve prospěch říšského? Co chce ještě pan Nečas napravovat na úkor vlastního lidu, vlastního národa?

Kdy už konečně český národ řekne, STAČILO! Ať se nejprve omluví oni! A nejen za dobu války, kterou rozpoutali, ale za celých 60 let, kdy jsme jejich vinou spadli do východního bloku se všemi jeho omezeními. Ať zaplatí Čechům za tu dobu omezení, ale hlavně, ať se za to konečně před celým světem omluví! Nebo ať jsou, spolu se svými bratry Rakušany, v pokoře zhluboka zticha a nedovolují si ani pípnout o české netoleranci.

Nevolme si řiťolezce

Kdy už konečně tento národ odešle na smetiště svých dějin ony „české“ politické řiťolezce , kteří hrbí hřbet před Němci úplně stejně, jako ho před tím oni, nebo jejich předci hrbili před totalitním režimem? A máme-li už být v té Unii, která je pro jedny mocenským rájem a pro druhé peklem s nesmyslnými nařízeními, pak si zvolme takové zástupce, kteří při podobných projevech najdou v sobě dost osobní cti a národní hrdosti, aby demonstrativně odešli a dali tím najevo, že taková Unie nám, českým občanům a českému národu, nejen, že není po chuti, ale že si to prostě líbit nedáme. Opravdu toho chceme po českých představitelích tak mnoho? Nebo jsou to děvky prodejné, které za lízátko sociálních drobků vymění čest vlastního národa? To je totiž přesně to, co po nás ti Němci, a nejen oni, chtějí.

Srovnání nepřipouštějící pochybnosti

Pro srovnání čtěme několik dokumentů, z nichž poslední, prohlášení prezidenta Eduarda Beneše, je myslím i dnes, po 66 letech to nejaktuálnější.

Nad knížetem, kterému se mezi lidem přezdívá pro jeho čilost Schlafenberg,  a který má být „českým“ ministrem zahraničí, snad netřeba se ani rozčilovat. Toho jsme si užili už při prezidentské volbě, kdy neskrývaně dával najevo, že pro něj jsou již  Benešovy dekrety neplatné.  Nicméně i o takových jako je on, vlastizrádcích, mluvil už před 66 lety prezident Eduard Beneš.

21. února 2013

Celý projev Petra Nečase v Bavorském zemském sněmu ZDE

22. května 2013

Europoslanec Ewald Stadler (nezařazený):

Paní předsedající! Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože představuje užitečný nástroj, jak odrážet permanentní pokusy Čechů přicházet se zvláštními pravidly. Čechům se, bohužel, podařilo vstoupit do Evropské unie se zločineckými Benešovými dekrety. Nyní se permanentně snaží vyhlašovat, že také další pravidla mezinárodního práva, ba i práv lidských, nelze na českém území aplikovat, čímž se chtějí vyhnout všemu, co se týká lidí vyhnaných z vlasti.

Musíme připomenout, že se tam, v Česku, po ukončení světové války jednalo skutečně o genocidu – s několika miliony odsunutých a čtvrt milionem zavražděných lidí. To nelze akceptovat! V Evropské unii dnes nemůže být národ, který se nehlásí ke své historické vině. Vyzýváme českou vládu a český parlament, aby konečně uznaly svou historickou zodpovědnost za vysídlence, a to prosím na pozadí skutečnosti, že tato národnostní skupina po 800 let přispívala k blahobytu dané země.“ (Poznámka red. – na území ČSR bylo v roce 1938 celkem 3,5 milionů Němců)

 Květen 1947

Československý prezident Dr.Edvard Beneš.Drazí spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu.

Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv, a v kterékoliv době.“

Váš dr. EDVARD BENEŠ Praha, květen 1947

Proslov europoslance Ewalda Stadlera – originál v němčině

Ewald Stadler (NI)
„Frau Präsidentin! Ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil er ein brauchbares Instrument darstellt, die Versuche der Tschechen abzuwehren, sich permanent Sonderregeln herauszuholen. Die Tschechen haben es leider geschafft, mit den verbrecherischen Beneš-Dekreten in die Europäische Union zu kommen. Nun versuchen sie permanent, auch noch weitere Regeln des internationalen Völkerrechts, aber natürlich auch der Menschenrechte für das tschechische Gebiet für nicht anwendbar zu erklären, um alles abzuwenden, was die Heimatvertriebenen betrifft.“
Wir müssen in Erinnerung rufen, dass das ein echter Völkermord war, der da nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Tschechien stattgefunden hat – mit mehreren Millionen Vertriebenen und einer Viertelmillion ermordeten Menschen. Das kann nicht akzeptiert werden! In der Europäischen Union kann es heute keine Nation geben, die zu ihrer historischen Schuld nicht steht. Die tschechische Regierung und das tschechische Parlament sind aufgefordert, sich endlich zu ihrer historischen Verantwortung hinsichtlich der Heimatvertriebenen zu bekennen, und das bitte vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Volksgruppe 800 Jahre lang zum Wohlstand dieses Landes beigetragen hat.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv