Na počátku bylo…

Posted on 11 června 2014 by admin

«Svůj pomník vztyčil jsem a nezaroste travou. ta k němu pěšina, jíž jde a půjde lid… » Když Alexandr Sergejevič Puškin psal tyto řádky, nepochybuji, že měl na mysli národy Ruska.

Jeho tvorba neměla vízové problémy s hravě překonávala všechny hranice, které jen existují na planetě Zemi. Krom toho, získal Alexandr Puškin «trvalý pobyt» v mnoha zemích, v nichž probíhají festivaly  ruského jazyka s heslem «Puškinův památník». V Česku můžeme udělení tohoto trvalého pobytu můžeme počítat od roku 1966, kdy se uskutečnil první festival.

A přišel den, 6. června 2014 – na 215. výročí básníkova narození – který směle můžeme označit za datum, kdy mu bylo uděleno české občanství: na náměstí, které nese Puškinovo jméno, byla vztyčena jeho busta.

A nechť mi odpustí všichni ti, kdo se podíleli na této události:  iniciátor projektu – Koordinační rada ruských krajanů, Velvyslanectví Ruské federace, Městská část Prahy 6, mecenáši, sochař a řada dalších úžasných lidí, že neuvádím jejich jména, neb «na počátku bylo slovo…»

Protože kdyby nevzkvétal po dobu 48 let festival «Ars poetica – Puškinův památník» organizovaný každoročně Českou asociací rusistů a Česko-ruskou společností (dříve SČSP). Proto má první slova díků náleží těm, kdo každoročně organizovali, a řevnivě střežili festival  «Ars poetica – Puškinův památník».

V tento významný den se mi poštěstilo, že jsem mohla být přítomna oné události na Puškinově náměstí a procítit to slavnostní vzrušení početného shromáždění… A představila jsem si v obrazech, jak české babičky a dědečkové, maminky a tatínkové budou vodit děti do parku a ukazovat na pomník se slovy: «Vidíš, to je ten Puškin, jehož pohádky ti čteme»… Zamilovaní si budou dávat rande u Puškina a ON se stane «mlčenlivým svědkem» nejednoho přijímání lásky…

Ljubov Vondroušková
básnířka, členka Svazu spisovatelů ČR

Na fotografii: autorka a

Natalia Naumova, vysokoškolská pedagožka University T.G. Masaryka v Brně

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv