Červený kříž vyčkával smrti Novorusů?

Posted on 21 října 2014 by admin

Červený kříž odmítl spolupracovat s dok-torkou Lízou, protože se mu nelíbí politika Putina. Dopustil se hned nekolika poru-šení mezinárodního humanitárního práva. Výkonná ředitelka fondu „Spravedlivá pomoc“ Jelizaveta Glinka, známá také jako doktor Líza informovala, že Mezinárodní výbor Červeného kříže odmítl s ní spolupracovat při pomoci ukrajinským dětem. Jako důvod uvedl, že se mu nelíbí politika prezidenta Putina.

„Když se organizovala první várka humanitární pomoci, vezla jsem náklad do zóny konfliktu. Byly tam protitetanové a další potřebné vakcíny. Požádala jsem je o garanční potvrzení o tom, co vezu. Odmítli mi to v moskevské pobočce vydat. Když jsem se zeptala proč, úředník mi odpověděl – A nám se nelíbí politika vašeho prezidenta,“ řekla doktorka Líza pro ruský list Kommersant.

„Řekl mi to doslova, mám na to dokonce svědka. Povídám  mu – Poslyšte, ale proč do toho pletete politiku, když zde mluvíme o tom, že chybí preparáty zastavující krvácení, vakcíny proti tetanu a další preparáty, které… Tam jsou výbuchy, chápete, co se děje, já jsem letěla do Kyjeva a vy to odmítáte?“ Znovu mi řekl, že (garanční doklad) nedají „Ne, tady máme jiné formy“. A to se stalo v Moskvě, v úřadu zástupce Mezinárodního výboru červeného kříže. „Jmenuje se Pascale“, dodává doktorka Líza.

Jestliže se Mezinárodní Červený kříž zpolitizoval, je načase ho zrušit.

Člověk se ptá, co je vlastně Červenému kříži do politiky té které země. Jestliže je někde válka, krizový stav, zranění a mrtví, byl Mezinárodní červený kříž zřízen pro to, aby pomáhal zraněným a bezmocným lidem. Toto mu přímo nařizuje jeho statut, který se v tomto případě neohlíží na politické názory a postoje. Místo toho odmítl dát souhlas k přepravě léků, na které čekali nejen dospělí v Novorusku, ale i zraněné děti.

Mezinárodní červený kříž se navíc naprosto zbaběle vyhýbal doprovodu ruské humanitární pomoci lidem v Novorusku s odůvodněním, že není zaručena bezpečnost JEHO lidí.  Pak je na místě se ptát, k čemu dnes vlastně je?  Snad jen jako hanebný kontrast s prací těch tisíců lékařů, sester a zdravotníků, kteří na světových bojištích plnili své nejvyšší poslání.

Lidé jako doktorka Líza riskují své životy, aby zachránili jiné. Mezinárodní červený kříž lze proto považovat za lobbistickou proamerickou organizaci, která dnes už se svým původním posláním nemá nic společného a měla by být z humanitárních organizací vyřazena.

Ze statutu MVČK

Článek 3, Sídlo znak a heslo

  1. Sídlo MVČK je v Ženevě
  2. Jeho znakem je červený kříž v bílém poli. Jeho heslem je „Inter arma caritas (Milosrdenství na bojišti). Dalším heslem je „Per humanitatem ad pacem“ (Přes humanitu k míru).

Mezinárodní výbor Červeného kříže se minimálně v Moskvě dopustil porušení hned několika článků mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv. Jaká instituce by ho měla soudit?

Statut MVČK v ruštině

1 Comments For This Post

  1. Krvavý Felix-Džeržinskyj Says:

    Červený kříž Rusové nezaložili.
    Nemají proto co navrhovat jej rušit.Byl uznáván i za carského Ruska,stejně jako za Sovětského režimu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv