Babišova falešná slovanská ukolébavka

Posted on 27 května 2015 by admin

KOMENTÁŘ – EU by podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) neměla Česku ani dalším zemím diktovat, jak mají řídit svou migrační politiku. Zapomněl ovšem dodat, že v rámci Schengenu se migranti mohou po vstupu do tohoto prostoru nekontrolovaně roztrousit po celé Evropě. Také jeho vize upřednostňující slovanské gastarbajtry je ve svém důsledku proti zájmům občanů této země.

Andrej Babiš přednesl pro České noviny vcelku rozumný názor, že kdyby nám chyběly pracovní síly, můžeme je pozvat přednostně ze slovanských zemí. Jako příklad uvedl Slováky či Ukrajince. Je zde ovšem to šibalské slůvko „kdyby“.

V České republice je oficiálně přes půl milionu nezaměstnaných a neoficiálně se hovoří až o 800 tisících. Nemálo lidí totiž nechce stát s nataženou rukou pro dávky a snaží se to řešit všelijak brigádami či jinou pokoutnou prací, což v důsledku neprospívá nikomu. Místo prostředků na vytváření příznivějších podmínek pro podnikatele, kteří by zaměstnávali české občany za důstojný peníz, vláda přivírá oči nad vcelku logickým faktem, že podnikatel raději vezme zahraničního pracovníka za podstatně menší minci, než by musel zaplatit českému zaměstnanci. To prospěje samozřejmě podnikateli, nikoli však českému trhu zaměstnanosti ani českým nezaměstnaným.

Na naše lidi se hůl vždycky najde

Podnikatel prostě na úřadu práce nahlásí, že má volné místo za plat ve výši často minimální mzdy. Dokonce člověk jen minimálně znalý českých poměrů ovšem ví, že se za českou minimální mzdu důstojně vyžít prostě nedá. Proto pro českého občana tato nabídka není řešením, zato pro zahraniční pracovníky ano. Oni sem jedou vydělávat, takže společným bydlením sníží náklady na ubytování, které představují největší částku velké části domácích rozpočtů. Další nezbytnou částkou je dojíždění, protože má-li člověk z venkova, i z vlastního domku dojíždět několik desítek kilometrů za prací, musí pro změnu vynaložit tyto citelné prostředky. Nemluvíme zde o chronických „nemakačenkách“, protože to je samostatná nemalá skupina, drsně plundrující sociální kapitolu státního rozpočtu.Mluvíme o lidech, kteří pracovat chtějí, ale pro které práce prostě není.

Politiku zaměstnanosti je proto třeba předělat od základu tak, aby lidé dostávali řádný plat, aniž by to položilo zaměstnavatele, který musí za zaměstnance odvádět nemalé položky do státní kasy. Podpora českého státu by se měla systémově zaměřit na to, aby právě jeho občané byli upřednostňováni a placeni minimálně podle tabulek ve státní či veřejné správě. Dodejme, že jednou z věcí, v níž ISSTRAS zcela souhlasí se stanoviskem předsedy SPD Tomio Okamurou je právě podmínka, že občané vlastní země musejí mít ve své Vlasti přednost.

Vraťme se však ke slovům vicepremiéra Andreje Babiše.

Příliv slovanských pracovníků do země s vysokou nezaměstnaností je pro slovanskou myšlenku sjednocování doslova kontraproduktivní. Zaměstnávání slovanských cizinců je dobré tak leda k tomu, aby se mezi Slovany zasévala zášť. Nebude-li mít tato země práci pro svého občana, ten sotva bude vítat levné „gastarbajtry“, i když jsou slovanského původu. Nejprve je třeba dát důstojné podmínky vlastním lidem, teprve pak je možné hovořit o tom, zda mají být povolány pracovní síly zvenčí. A v tom okamžiku, a s tím nelze než souhlasit, je třeba upřednostnit ty, kteří mají k naší mentalitě i kultuře blíž.

Je pochopitelné, že ISSTRAS jako mezinárodní organizace zaměřená na slovanskou problematiku a na podporu slovanské jednoty, vítá navrhované upřednostňování slovanských migrantů, kteří jsou nám mentalitou i kulturou bližší, než běžneci z afrických či arabských zemí. Při detailnějším zkoumání ale narazíme na zásadní problém – Schengen. Je totiž nabíledni, že západní země nemohou zvládat nápor uprchlíků, který do Evropy pouštějí hraniční země. A jak je vlastní geneticky kočovným národům, zamíří tito zanedlouho do vnitrozemí. Kolik z nich jsou bojovníci ISIL, můžeme dnes jen těžko odhadnout. Víme jen, že si dnes zoufá už nejen Francie, Itálie, Portugalsko či Německo, ale i poklidné Rakousko už bije na poplach. A bojovníci ISIL se nebudou ptát, prostě si vezmou to, co potřebují či chtějí. Jsou na to prostě zvyklí a poklidní Slované jsou snadnou kořistí.

ISIL se se Slovany mazat nebude

Proto jsou možná slova ministra Babiše mínena dobře, realita však vypovídá o podstatně větším nebezpečí, než se doposud zdálo. Zda chce Andrej Babiš jen uchlácholit českého občana, nebo si opravdu naivně myslí, že Evropa bude naslouchat jeho slovanskému postoji, je otázka. Jako Slované jsme pro západní země byli vždy lidmi, na které se pohlíželo spatra. Tak proč by tomu mělo být jinak v okamžiku, kdy chtějí lídři těchto zemí i jejich národy chránit především svoji drahocennou západní kůži?

A protože nevěřím, že jsou tyto skutečnosti ministru Babišovi neznámé, obávám se, že jde opět o jeden z populistických výroků, který může mít ovšem pro náš národ tragické důsledky.

Zdroj foto: Parlamentní listy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv