Setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s vojáky Ozbrojených sil Ruska

Posted on 22 března 2016 by admin

«Úkoly, vytyčené před Ministerstvem obrany a ozbrojenými silami jako celku, je v zásadě splněna. Rozkazují zahájit vyvedení svazků se Sýrie». Tento rozkaz podepsal Vrchní velitel ozbrojených sil a prezident Ruské federace Vladimír Putin 14. března 2016. O několik dní později, 17. března 2016 vyznamenal prezident ve slavnostním Georgijevském sále moskevského Kremlu vojáky a odborníky vojensko-technického komplexu, kteří se mimořádně vyznamenali při plnění zvláštních úkolů operace v Syrské arabské republice.

Akce se zúčastnilo více než 700 vojáků a důstojníků Leteckých kosmických sil, Pozemního vojska a Vojenského námořnictva, a taktéž představitelé vojensko-průmyslového komplexu.

Putin:

Vážení soudruzi! Drazí přátelé!

Srdečně zdravím vás všechny – vojáky zapojené do operace v Sýrii.

Všichni jste − letci, námořníci, vojáci řídících složek, jednotek zvláštního určení, rozvědky, komunikace a zásobování, vojenští poradci – jednali soudržně, soustředěně a přesně.

Zvláštní slova uznání patří ženám-vojačkám. Spolu s muži pevně a důstojně zvládáte těžké úkoly. Vaše volba povolání a životní dráhy si zasluhují obrovský respekt.

Děkuji vám všem za oddanost vlasti.

Rusko se vámi pyšní, je hrdé na své vojáky a důstojníky, kteří s vysokou profesionalitou a odvahou brání zájmy své rodné země.

Vážení soudruzi, vy si pamatujete, jak se vyvíjela situace v Sýrii v září roku 2015. V té době značná část země byla obsazena teroristickými skupinami, situace se hroutila a zhoršovala.

V plném souladu s mezinárodním právem, na základě žádosti legitimní vlády, prezidenta Sýrie, bylo rozhodnuto o zahájení naší vojenské operace. Navíc jsme od samého začátku jasně vyznačili její cíle. Šlo o podporu legitimního boje syrské armády s teroristickými skupinami. Rovněž naše akce byly časově naplánovány na období aktivních útočných operací proti teroristům. Prohlásili jsme rovnou, že se nechystáme vstupovat do vnitrosyrského konfliktu. Hledat konečné řešení, rozhodovat o budoucnosti země musí jistě jen sami Syřané.

Hlavním úkolem naší operace bylo zasadit úder terorismu. Boj proti mezinárodnímu terorismu je spravedlivá a správná věc. Je to boj s nepřáteli civilizace, s těmi, kteří  nesou barbarství a násilí, snaží se popřít smysl a význam těch velkých duchovních, humanistických hodnot, na nichž právě stojí svět.

Opakuji, že hlavním cílem našich akcí v Sýrii bylo zastavit globální děsivé zlo, nedovolit, aby se terorismus rozšířil do Ruska. A naše země projevila své nesporné vůdcovství, vůli a odpovědnost.

Jakých výsledků jsme dosáhli. Vaše akce, tvrdá bojová práce zásadně zlomily situaci. Nepřipustili jsme rozrůstání teroristického nádoru, byly zničeny úkryty banditů, jejich sklady se zbraněmi a municí, zablokovány cesty pašování ropy, z čehož teroristé získávali hlavní finanční příjmy.

Odvedli jsme obrovský kus práce zaměřené na posílení legitimní moci a státnosti v Sýrii – o tom jsem hovořil ještě ve svém vystoupení v Organizaci spojených národů u příležitosti 70. výročí OSN: upevnili její ozbrojené síly, které jsou dnes schopny nejen zastavit teroristy, ale také vést proti nim úspěšné útoky. Syrská armáda převzala strategickou iniciativu a pokračuje ve vyčistění své země od teroristických band.

Co je nejdůležitější – vytvořili jsme podmínky pro zahájení mírového procesu. Podařilo se vybudovat pozitivní, konstruktivní součinnost se Spojenými státy, řadou dalších zemí. S těmi zodpovědnými opozičními silami uvnitř samotné Sýrie, které opravdu chtějí ukončit válku a najít jediné možné, tedy politické řešení konfliktu. A tuto cestu k míru jste otevřeli právě vy –  ruští vojáci.

Vážení soudruzi! Poté, co bylo dosaženo dohody o zastavení palby mezi opozicí a vládními vojsky, objem práce našeho letectva se výrazně snížil. Počet bojových letů se snížil třikrát: z 60-80 denně na 20 až 30.

V této souvislosti dříve vytvořené seskupení se z vojenského hlediska  stalo nadbytečným. Rozhodnutí o stažení podstatné části našich vojáků a techniky bylo dojednáno s prezidentem Sýrie Bašárem Assadem, který byl o našich plánech předem informován a podpořil je.

Doplním, že ve společném prohlášení Ruska a USA bylo zdůrazněno, že proti teroristickým organizacím, uznaným OSN za teroristické, boj bude pokračovat, zatímco proti ozbrojeným jednotkám syrské opozice, které potvrdily svou ochotu k příměří, bojové akce vládních syrských vojsk pokračovat nebudou.

Zároveň chci upozornit, že pokud budeme zaznamenávat případy porušení příměří ze strany jakýchkoliv uskupení, budeme je automaticky vyškrtávat ze seznamu poskytnutého Spojenými státy. Samozřejmě, se všemi nevyhnutelnými pro ně důsledky.

V této souvislosti naznačím úkoly, které budou řešit naši vojáci, kteří zůstali v Syrské republice.

Opakuji: především jde o kontrolu nad dodržováním příměří, vytvoření podmínek pro vnitrosyrský politický dialog.

Naše základny v Sýrii Tartus a Chmeimim, v nichž naši vojáci budou pokračovat ve své službě, jsou bezpečně chráněny ze země, moře a vzduchu. Všechny součásti rozmístěného systému protivzdušné obrany, včetně komplexu krátkého dosahu Pancíř a dlouhého dosahu Triumf S-400, budou pracovat v režimu stálé bojové pohotovosti.

Podotýkám, že jsme do značné míry obnovili také potenciál syrské protivzdušné obrany. Všechny zúčastněné strany jsou upozorněny a všichni o tom vědí. Opíráme se o základní mezinárodní normy: nikdo nesmí porušovat vzdušný prostor suverénní země, v tomto případě Sýrie.

Máme vytvořen a účinně působí mechanismus předcházení incidentům ve vzduchu s americkou stranou, ale všichni partneři jsou upozorněni a ví o tom, že naše systémy PVO budou zasahovat proti jakýmkoli cílům, které budeme považovat za ohrožení ruských vojáků. Chci zdůraznit: proti jakýmkoli cílům.

Samozřejmě, že budeme i nadále podporovat legitimní vládu Sýrie. Tato podpora je komplexní. Jde o finanční pomoc, dodávky techniky a zbraní, pomoc při výcviku, organizaci a slaďování syrských ozbrojených sil, je to podpora v oblasti rozvědky, štábní pomoc při plánování operací. A konečně, je to bezprostřední, přímá podpora. Mám na mysli použití leteckého kosmického seskupení, útočného a stíhacího letectva. Těch ruských sil, které zůstávají v Sýrii, je dost pro řešení stanovených úkolů.

Budeme pokračovat v podpoře syrské armády a vlády v jejich boji s tzv. Islámským státem a organizací Džabchat an-Nusrá, jinými teroristickými skupinami, které jsou uznány za teroristické, jak jsem říkal, Radou bezpečnosti OSN. Náš nesmiřitelný postoj k teroristům se nezměnil.

Jak se to odrazí na rovnováze sil, vzhledem ke stažení části ruského seskupení? Rovnováha bude zajištěna.

A nejen to: s ohledem na naši podporu, posílení syrské armády jsem si jistý, že se již brzy dočkáme nových opravdových úspěchů vlasteneckých sil v boji proti terorismu.

Víte, že teď se svádí intenzivní boje kolem Palmiry, na přístupech k tomuto městu. Doufám, že tento klenot světové civilizace, nebo alespoň to, co z něho zbylo poté, co v něm řádili bandité, bude navrácen syrskému lidu a celému světu.

A samozřejmě, bude-li to nutné, je Rusko schopno doslova za pár hodin navýšit své  seskupení v regionu až do velikosti odpovídající potřebám vznikající situace, a použít celý arzenál možností, které máme k dispozici.

Nechtěli bychom to dělat. Vojenská eskalace – to není naše volba. A proto přece jen se spoléháme se na zdravý rozum všech stran, na to, že i syrské úřady i opozice tíhnou k mírovému procesu.

V této souvislosti bych rád poukázal i na stanovisko prezidenta Bašára Assada. Vidíme jeho zdrženlivost, upřímnou touhu po míru, ochotu ke kompromisům a dialogu. A samotný fakt stažení značné části našeho seskupení na pozadí jednání o urovnání situace v Sýrii, která byla zahájena v Ženevě, to je důležitý pozitivní signál, a jsem si jistý, že všechny strany syrského konfliktu jej náležitě ocení.

Budeme pracovat, podnikat všechna potřebná úsilí k tomu, aby v koordinaci s partnery byl podpořen mír v Sýrii, aby byl trpící syrský lid zbaven teroristické hrozby, aby se pomohlo Syřanům obnovit svou zemi.

Vážení soudruzi! Ukázali jste, že máme silnou, moderní, dobře vyzbrojenou armádu a námořnictvo, máme pevné, vzdělané, zocelené vojáky, kteří  jsou schopni  řešit i ty největší a složité úkoly.

Během operace proti teroristům provedlo letectvo více než devět tisíc bojových letů. Z lodí ruského námořnictva na objekty teroristů byly uskutečněny mohutné údery vysoce přesnými raketami s plochou dráhou letu Kalibr s dosahem jedna a půl tisíce kilometrů, přičemž z územních vod dvou moří: Kaspického a Středozemního, a to jak z hladinových lodí, tak i z ponorky. Jsme hrdi na profesionální akce našich námořníků.

Skvěle pracovalo taktéž dalekonosné strategické letectvo. Mimo jiné, byly použity nové ze vzduchu odpalované rakety X-101 s dosahem kolem 4,5 tisíce kilometrů.

A konečně, za krátkou dobu, jak už jsem řekl, byl v Sýrii rozmístěn moderní a efektivní systém protivzdušné obrany, vytvořena interakce mezi všemi silami a prostředky, zorganizovaná logistika pro zajištění činnosti seskupení. Dobře se předvedlo vojenské dopravní letectvo a podpůrné lodě vojenského námořnictva.

Stručně řečeno, všechny zásadní otázky zásobování, organizace bojové práce našeho seskupení na vzdáleném bojišti byly vyřešeny přesně, správně a včas, což znovu dokládá kvalitativně vyšší schopnosti Ozbrojených sil Ruska.

Chtěl bych dnes rovněž poděkovat představitelům obranného průmyslového komplexu: dělníkům, inženýrům, konstruktérům. Moderní ruské zbraně se ctí absolvovaly zkoušku, a to nikoliv na cvičištích, ale v reálných podmínkách, v boji. To je ta nejpřísnější, nejtvrdší kontrola.

Taková zkušenost nám umožní provést nezbytné úpravy, zvyšovat účinnost a spolehlivost techniky, vytvářet vzory zbraní nové generace, zdokonalovat ozbrojené síly, zvyšovat jejich bojové schopnosti. Život sám ukázal, že v tom je záruka spolehlivé bezpečnosti naší země.

Musíme si uvědomovat hrozby, které vznikají, jestliže včas něco neděláme, pamatovat si poučení z historie, včetně tragických událostí z počátku 2. světové války, Velké vlastenecké války, to, jak se projevily tehdy chyby ve vojenské výstavbě a plánování a nedostatek moderní vojenské techniky. Vše je třeba dělat včas a slabost, nesoustředěnost, opomenutí jsou vždy nebezpečné.

Samozřejmě, že si vojenská operace v Sýrii vyžádala i určité náklady, nicméně hlavní jejich část tvořily zdroje z ministerstva obrany, jsou to peníze ministerstva obrany.  Řadově 33 miliard rublů již dříve bylo v rozpočtu ministerstva na rok 2015 vyčleněno pro cvičení a bojovou přípravu. Prostě, jsme přeorientovali tyto zdroje na zajištění činnosti seskupení v Sýrii a ještě nikdo nevymyslel efektivnější způsob výcviku, zdokonalování vojenské dovednosti, než jsou skutečné bojové akce. A v tomto smyslu je lepší použít, utrácet, spotřebovávat životnost techniky a munici v boji, než na cvičišti. A vy, profesionálové, to chápete  jako nikdo jiný.

Zřejmé budou zapotřebí i další náklady, především v souvislosti s doplňováním do normativních parametrů našich arzenálů a zásob zbraní a techniky, běžnou opravou techniky, která byla použita v Sýrii. Jsem přesvědčen o tom, že tyto náklady jsou naprosto oprávněné a nezbytné, protože  jen v bojových podmínkách mnoho z toho, co bylo používané, bylo možné skutečně vyzkoušet, zjistit jaké jsou problémy a odstranit je. Jsou to výdaje na posílení obrany naší země, na řešení strategických a aktuálních úkolů v oblasti zajištění bezpečnosti Ruska. A všechno to bylo třeba udělat právě teď, abychom v budoucnu nemuseli platit mnohem vyšší cenu.

A tato cena není obyčejná a já teď nemluvím o penězích. Zde, v tomto sále, jsou přítomni Jelena Jurijevna Peškovová, Valentina Michajlovna Čeremisinová, Irina Vladimirovna Pozyničová a Julije Igorovna Žuravljovová – vdovy našich kamarádů, kteří zemřeli v boji s teroristy. Chápu, že pro příbuzné, blízké, přátele, bojové kamarády je odchod Olega, Ivana, Alexandra, Fjodora nenahraditelnou ztrátou. Všichni vnímáme to, co se stalo, jako osobní hoře. Proto jsem nazval vaše manžely, otce, syny podle jmen. Nikoli jako vrchní velitel nebo prezident, nýbrž jako vděčný a truchlící kvůli těmto ztrátám občan Ruska. Naši kamarádi až do konce zůstali věrni přísaze a vojenské povinnosti. Budeme vzpomínat na jejich odvahu a šlechetnost, na to, že byli skutečnými muži a odvážnými bojovníky.

Vážení soudruzi! Rozsáhlá vojenská operace v Sýrii trvala více než pět měsíců v problematickém regionu, daleko od vlasti a vy jste se ctí splnili svou vojenskou povinnost – chránili bezpečnost Ruska a našich občanů na vzdáleném území. Úkoly, které před vámi stály, jsou vcelku splněny, útvary a jednotky se vrací do míst trvalé dislokace, vrací se domů – do Ruska.

Chci se o něčem zmínit v tomto sále, říci pro zde přítomné, ale také pro celou zemi. Hlavní dnešní agendou Ruska je, samozřejmě, mírová agenda, starost o rozvoj ekonomiky v obtížných podmínkách, o udržení a zvyšování blahobytu našich lidí. Ale bez zajištění bezpečnosti, bez budování bojeschopné, efektivní, moderní armády a vojenského námořnictva se nám nepodaří vyřešit ani jeden z těchto úkolů. Navíc, bez toho by nebyla možná existenci suverénního, nezávislého Ruska.

A je symbolické, že dnes vám vzdáváme hold v legendárním Georgijevském sále, kde je zachycena historie vojenské slávy Ruska, jeho velkých bojových tradic a úspěchů, kde jsou zvěčněna jména jeho statečných synů. Zde je doslova vše nasáklé vítězoslavným duchem ruského vojenství. Naši vojáci a důstojníci opět prokázali, že jsou odvážnými lidmi, jsou to ušlechtilí, silní duchem vojáci, věrni své vlasti.

Děkuji vám za službu! Děkuji všem účastníkům vojenské operace v Sýrii. Děkuji vám.

Dovolte mi přejít k předání státních vyznamenání. Samozřejmě, dnes to nedokážeme, nebudu moci předat je všem. Předám je některým z vašich kamarádů, ale chci vás ujistit, že my víme o tom, jak každý z vás plnil svou vojenskou povinnost vůči vlasti.

Děkuji vám.

Romanov:

Soudruhu vrchní veliteli!

Dovolte mi, abych jménem příslušníků Leteckých a kosmických sil, kteří plní úkoly v Sýrii, poděkoval za tato vysoká vyznamenání. Pro mě a mé kamarády znamenala účast ve vojenské operaci skutečný křest ohněm. Mnoho mladých lidí ho absolvovalo, připravili se, je to zkušenost, která se nedá s ničím srovnat. Každý start do nebe Sýrie, s cílem likvidace ozbrojenců jsme brali tak, že bráníme nejen syrský lid, ale i naši vlast.

Dnes pokračujeme v tradici frontových vojáků, našich dědů a otců: naši piloti se vždy vyznačovali velkou duševní silou, ctí, vysokými bojovými a morálními vlastnostmi. Chci Vás ujistit, soudruhu vrchní veliteli, že příslušníci Leteckých a kosmických sil jsou schopni chránit náš stát, zajistit jeho bezpečnost a splnit všechny stanovené úkoly.

Baranov:

Soudruhu vrchní veliteli! Dovolte mi, abych za sebe a za ostatní vojáky, mé kamarády, poděkoval Vám za vysoké ocenění našeho příspěvku k boji s mezinárodním terorismem.

Na toto setkání v Kremlu budeme vzpomínat jako na projev Vaší důvěry a chceme Vás ujistit, že se na nás můžete spolehnout.

Naše armáda, výkonná a efektivní, je schopna se dnes postavit na odpor jakémukoliv nepříteli. Z vlastní zkušenosti vím, že ruské zbraně jsou nejlepší a nejspolehlivější, ani jednou nás v boji nezklamaly.

Jsme hrdi na službu v ruské armádě. Náš národ si může být jistý, že všechny své síly věnujeme obraně vlasti, že uděláme vše, abychom zajistili  mírový život našich občanů.

Putin:

Vážení soudruzi! Milí přátelé!

Dovolte mi, ještě jednou vám všem srdečně poblahopřát i k návratu do vlasti, i k státním vyznamenáním.

Jeden z vyznamenaných, který právě mluvil, řekl, a je pochopitelně, že byl rozrušený, protože je zde  pro vás nezvyklé ovzduší a prostředí, že jsme hrdi na to, že sloužíme v ruské armádě. A Rusko je hrdé na svou armádu a na vás.

Děkuji.

Institut slovanských strategických studií děkuje Velvyslanectví Ruské federace v České republice za poskytnutí české verze vystoupení prezidenta V. Putina

zdroj foto: kremlin.ru

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv