KNĚŽÍ A MNIŠI – VETERÁNI II. SVĚTOVÉ

Posted on 11 května 2016 by admin

INTERNET FB – Jeptiška mátuška Sofia – (světským jménem Jekatěrina Michajlovna Ošarina). Prošla od Moskvy do Berlína v bojích za svou Vlast a Evropu. Účastnila se také dobytí Königsbergu (Kaliningradu).

Existuje mnoho pamětí o bohoslužbě ruských kněží u stěn Königsbergu, dnešního Kaliningradu v dubnu 1945. Zažila ji i matička Sofia. «Pamatuji si Königsberg, jak by ne. Patřili jsme ke 2. Běloruské frontě, jíž velel maršál Konstantin Konstantinovič Rokossovský. Ačkoli byla naše jednotka letecké základny společně s vojsky Pobaltské fronty sice na dohled, přímo na bojišti o Königsberg nebyla.

Boj o něj byl velmi těžký. Mohutné hradby propojené pod zemí, velká koncentrace německých sil, a co dům, to pevnost. Kolik jen našich vojáků tam padlo (Zde je si třeba uvědomit, že se psal DUBEN 1945!).

Nakonec jsme Königsberg zdolali – s pomocí Boží. I když jsme byli rozmístěni kousek dál, viděli jsme to všechno. Sešli se mniši i kněží, byla jich asi stovka či o něco více. Postavili v řízách, s korouhvemi a ikonami. Vynesli Ikonu Kazanské Matky Boží. A kolem zuří boj. Vojáci žertovali: «Tak teď už nastoupili báťuškové (tatíčkové – otcové) tak teď to bude dílo».

Jde snad toto „vědecky“ vysvětlit?

Jakmile ale začali báťuškové zpívat – veškerá střelba utichla, jako kdyby ji někdo sfouknul.

Naši se rychle vzpamatovali a za nějaké čtvrt hodiny byl Königsberg dobyt. Když se pak vojáci vyptávali zajatých Němců, proč přestali střílet všichni odpovídali: Selhaly nám zbraně. Tehdy mi také známý důstojník řekl, že se báťuškové celý týden před touto bohoslužbou postili a modlili. »

——————————————————————-

Tolik svědectví mátušky Sofie.

Je zde «drobnost», kterou je ale asi vhodné doplnit. Proč se zrovna obrátili kněží k ikoně Kazanské Matky Boží? Vždyť je Bohorodička, ve všech svých podobách, snad od počátků křesťanství ochránkyní ruské země ve všech svých formách?

Právě ale ikona Kazanské Matky Boží je spojena s obranou a ochranou Ruska ve věcech válečných. O mnoha zjeveních této Bohorodičky se vypráví v historii ruských obranných operacích.

kazanska

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv