Categorized | Česko, Komenty, Nezařazené

Vojtěch Filip: PROSÍM NEMLČET!

Posted on 29 ledna 2017 by admin

Na začátku letošního roku jsem vydal článek, resp. spíše úvahu, kterou jsem nazval Předsevzetí, která děsí. Úvaha byla věnována našemu pivovarnictví, které chtěj nechtěj, když jsme světově proslulými producenty piva, je předmětem mnoha rozličných zájmů. Jak se situace vyvíjí dál?

 

Děkuji všem, kteří na článek pozitivně reagovali. Žel, musím pokračovat ve velmi ostrém tónu vůči těm, kteří si děsivé důsledky pro náš český pivovarnický průmysl nepřipouští, přitom mají právo rozhodovat a rozhodují o tom, jak se bude situace dál vyvíjet.

Nevynechám samozřejmě vládu, ministerstvo zemědělství, poslance nebo některé další jednotlivce, kteří jsou přizváni do spolurozhodování. Možná pro někoho mohl být původní článek dlouhý, ale jsem rád, že dnes mohu upozornit okamžitě na nebezpečí, která od vyjití článku nově hrozí. Pokud jde o Prazdroj, žel, opět stát, zejména ministerstvo zemědělství a ministerstvo financí neudělaly pro právovárečníky nic, tedy vůbec nic pro naše skutečné národní zájmy. V případě Budvaru je situace ještě horší, tady už nejde jen o nečinnost, ale přímo kroky, které směřují proti zájmům státu.

Začnu u svých kolegů poslanců, protože člověk si má zametat nejprve před vlastním prahem. Považuji za ostudné, že kdy byl vůbec přijat zákon o tzv. Registru smluv, který přímo ponižuje veřejný sektor a vytváří nerovné podmínky ve vztahu k vlastnictví. Opravdu stojíme u nás o to, že má mít kdejaký spekulant více práv než ostatní? Já tedy o to nestojím. Navíc poslední usnesení ze zasedání Ústavně právního výboru k novele tohoto zákona, který navrhuje opakování druhého čtení novely, není ničím jiným než dosáhnutím toho, aby tolik potřebná novela nebyla přijata. Uvidím, jak se k tomu postaví plénum Poslanecké sněmovny, osobně budu navrhovat návrh projednat a schválit změny, které jsou pro veřejný sektor potřebné.

No, a nyní k nestoudnému kroku ministra Jurečky. Kde bere pan ministr tu drzost, že tzv. oslovením, a tedy bez řádného výběrového řízení, oznámí, že vybral agenturu, která bude mít zásadní vliv na to, kdo bude novým ředitelem n. p. Budvar? Jde totiž o firmu Constellation s.r.o. To si pan ministr opravdu myslí, že mu tohle projde bez povšimnutí?!! Jmenovaná firma ( IČ 28986792 ) má jediného majitele a jednatele, pana Jana Brázdu, který je ovšem zároveň viceprezidentem Americké obchodní komory v ČR. Tedy je významným představitelem obchodních zájmů země, která vede od dob Rakouska-Uherska až po dnešek nespočet soudních sporů právě s Budvarem a potažmo Českou republikou. Pro mne to je v zásadním rozporu s českými národními zájmy a líbit si to nenechám a jistě nebudu sám, komu to bude vadit. Ono to také vadí nejen našim voličům, ale prostě to vadí všem, kterým leží na srdci poctivý přístup k hodnotám, které tady po staletí vytvářeli naši předkové, ale které teď se snaží někteří pro svůj osobní zájem na úkor občanů zpeněžit, protože k tomu mají momentálně možnost.

Prosím, pokud vám tyhle nekalé praktiky také vadí, tak nemlčte.

JUDr. Vojtěch Filip

místopředseda PSP ČR a předseda ÚV KSČM

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv