7 miliard rukojmích genderové tyranie menšiny?

Posted on 04 července 2017 by Převzato

Počátkem června 2017 schválil parlament kanadské provincie Ontario zákon, nařizující odebírat děti rodičům, kteří kritizují netradiční partnerství a genderovou ideologii.

Zatím se jedná o provincii Ontario. Tam působí známá politička Kathleen Wynne. První žena, která se stala premiérkou vlády provincie Ontario. První politička Kanady, která otevřeně oznámila svou netradiční orientaci. Proslula ovšem nejen tím. V roce 2015 předložila novely školních osnov. Nyní proto začíná sexuální výchova ve školách pro děti už od 6 let a v 8-9 letech musejí děti vědět vše o homosexualitě. A vůbec ji nezajímá, že se rodiče bouří.

Jak se ale ukázalo, to zdaleka není konec. Madam Wynn jde dále. Teď je v Ontario schválen nový zákon 89 (Bill 89), neboli «Zákon o podpoře dětí, mládeže a rodiny 2017».

Podle něj je stát oprávněn vměšovat se do vztahů rodičů a dětí. «Zájmy» dětí jsou popsány dostatečně široce. Jsou sem zahrnuty takové «zájmy» jako «sex, sexuální orientace, genderová identita a genderové sebevyjádření». Jestliže se dítě narodilo jako chlapeček, ale najednou se rozhodne, že chce být holčička, a naopak (vždyť ve škole mu nyní vnucují, že je to normální), rodiče jsou POVINNI mu zpřístupnit nezbytné zdravotnické služby. V opačném případě stát uzná «psychologické týrání» ratolesti a má právo ji rodině odebrat.

Nesouhlasíš s netradiční orientací? Sebereme ti děti!

Totéž se stane, jestliže otevřeně vystupujete proti ideologie LGBT (homosexuálů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů), a NĚKDO dojde k závěru, že váš syn se zamiloval do chlapečka ze sousední třídy. Závěr je jediný: Dítě je třeba ochránit před rodinou. Zákon 89 ZDE

Křesťanské rodiny v Kanadě označily zákon «Bill 89» napsaný liberály  za totalitní, protože nový zákon umožňuje odbírání dětí u všech věřících, kteří zastávají tradiční hodnoty a vychovávají své děti ve stejném duchu.

Stoupenci «Prorodinného hnutí Kanady» upozorňují, že nový zákon dává státu příliš široké pravomoci pro útok na rodiny, které vystupují proti genderové ideologii homosexuálů.

Adopce jen pro LGBT. Tak praví zákon!

Mimo to, teď získaly vládní instituce Kanady, resp. provincie Ontario, právo zakazovat «tradičním rodinám» vychovávat nebo adoptovat děti. «Zákon 89», oficiálně nazvaný mazaně «Zákon na podporu dětí, mládeže a rodiny roku 2017» zrušuje a nahrazuje předchozí «Zákon o službách v záležitostech dětí a rodiny», který reguloval otázky ochrany dětských práv, adopce a náhradních rodin. Mimoto jsou přidané takové termíny jako «genderová identita» (gender identity) a «genderová expresse –(projev, výraz)» (gender expression), jako hlavní faktory, které jsou povinně zohledňovány při odebrání dítěte rodičům. Přičemž je to zdůvodňováno rádoby «zájmem dítěte». Zároveň schválený zákon vylučuje «náboženství» a «hodnotový systém v němž rodiče vychovávají své dítě» z faktorů, na něž bude juvenilní služba brát zřetel.

Rodinní aktivisté přiznávají: «Zákon 89» je posledním ne hřebíčkem, ale «hřebem» v boji kanadských liberálů a homosexuálů proti rodičovství a tradičním rodinám v zemi. Zároveň upozorňují veřejnost, že tento zákon liberálové «protáhli» parlamentem pod heslem: «ochrana práva všech dětí Kanady „vyzkoušet si“ homosexuální vztahy». A protože experimentovat tímto zvráceným způsobem zakazují především «věřící» a «tradiční» rodiče, tak právě před takovými «zpátečníky» se tito zákonodárci rozhodli ochránit všechny děti a výrostky v zemi.

Genderová tyranie vůči křesťanským a tradičním rodinám na postupu?

V dokumentu je obsažena pozice o tom, že dítě, které psychicky nebo citově trpí v tradiční rodině, nebo «je zde riziko, že by mohlo někdy trpět» (například z důvodu kritiky nebo konzervatizmu rodičů), potřebuje okamžitou a státní ochranu, odebírá se tradiční rodině a předává se liberálním netradičním svazkům a neziskovým organizacím. Podle mínění expertů se v Kanadě oficiálně zavádí «genderová tyranie», která byla už před  tím otestovaná na «experimentálním polygonu» v Norském království. Připomeňme, že v Norsku byly pro boj se všemi nesouhlasícími s touto zvrácenou ideologií vytvořeny zvláštní «policejní» jednotky s názvem «Barnevernet». Základní funkcí těchto norských „speciálek“ se stala «ochrana dětí» dětí před konzervativními rodiči, a to metodou odebírání těchto dětí tradičním rodinám v Norsku. Stejné policejní jednotky určené pro hromadné odebírání dětí zejména křesťanským rodinám budou nyní fungovat i v Kanadě.

Na denním pořádku a v masovém měřítku se podle svědectví řady novinářů zamítá také adopce dětí do křesťanských párů s odůvodněním, že mají «hluboce zakořeněná náboženská přesvědčení o tradičním manželství a neměnnosti lidského pohlaví.» Stačí připomenout, že když v roce 1995 soud ve státě Ontario vynesl historicky první rozsudek o tom, že «Zákon o dětech a rodinných službách diskriminuje a porušuje práva» homosexuálů, protože «neumožňuje homosexuálním párům v Kanadě společně žádat o adopci dítěte», spustila liberální kanadská a světová média pořádný povyk. Ale, uplynulo 22 let a kanadští sodomité, ujištěni ve své všemohoucnosti prohlasovali v parlamentu Ontaria zrušení tohoto zákona. Čímž legalizoval totální diskriminaci všech tradičních rodin. A tentokrát mlčela i světová média, která se rozhodla ignorovat popření veškerých rodičovských práv tradičně orientovaného lidstva.

«Zákon 89» je modelový pro všechny země světa, proto ignorovat «zákaz pro křesťany a tradiční rodiny adoptovat děti v Kanadě», je minimálně velmi krátkozraké. To, co se ještě včera zdálo být utopií, se dnes stalo skutkem: Na 7 miliard tradičního obyvatelstva útočí hrstka nezdravých zvrácenců – cestou přeformátování zákonodárství nejprve pro jednotlivé provincie, pak země a následně i pro celosvětové společenství.

Autor: Andzhey Platov
Překlad: RZK

Zdroje:

https://www.lifesitenews.com/news/petition-calls-for-repeal-of-totalitarian-bill-allowing-children-to-be-take

https://www.spb.kp.ru/daily/26698.4/3721847/

https://arpacanada.ca/news/2017/01/06/bill-89/

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv