HLAVNÍ PŘÍSLIB PUTINA. CELÉ RUSKO NA NĚJ ČEKALO DLOUHÉ ROKY

Posted on 20 února 2018 by admin

MOSKVA – Ve čtvrtek 15. února přerušil ruský prezident Vladimír Putin léčbu v domácím ošetření a přijel na rozšířené zasedání kolegia Generální prokuratury RF v budově tohoto orgánu na Velké Dimitrovce v Moskvě. Ruský lídr ozřejmil novou strategii boje proti korupci a extrémismu. Velkou důležitost  přikládá ruský prezident i systematické práci proti šíření radikální ideologie, která představuje vážnou hrozbu pro společnost.

Jeho vystoupení, ač pronášené tichým hlasem, muselo dolehnout k uchu každého z přítomných, protože v jednacím sále bylo do konce jeho projevu téměř dokonalé ticho.

Důvod takové pozornosti je už pro málokoho tajemstvím. Snad už asi nikoho v Rusku nenechává na pochybách to, co začalo být zřejmé zejména po «vyčištění» Dagestanu; že hlavním tématem nejen tohoto kolegia je nová Putinova koncepce boje proti korupci a extrémismu, tím spíš, že požadavek na to u občanů Ruské federace už zjevně velmi dozrál.

V sále byli přítomni nejen prokurátoři, ale také federální i regionální ministři, předsedové obou komor parlamentu, kteří už nejspíš tušili co bude hlavní «červenou nití» prezidentova vystoupení. A Vladimír Putin je skutečně dlouho nenapínal a přednesl svůj projev jako příslib, na který už dlouho čeká celá země a prokurátoři bez pochyb patří k velmi důležité části tohoto velkého plánu.

Také generální prokurátor RF Jurij Čajka nenechal účastníky na pochybách, že to není dnešek, kdy prezident začal připravovat tuto náročnou strategii. Podle některých analytiků odstartovala příprava tohoto plánu už v roce 2008.

Nová prezidentova koncepce boří stereotyp všemohoucnosti a beztrestnosti

«K tomuto momentu je v Rusku zformován rozsáhlý a odpovídající všem požadavkům současné doby balík zákonných norem; je otestovaná praxe jejich aplikace, ale hlavně – je zbořen stereotyp všemohoucnosti a beztrestnosti», konstatoval prezident. Což, jak uvádí známý ruský bloger, analytik a publicista Ruslan Chubijev, dokazuje příklad stíhání ministrů a dalších vysoce postavených osob. To potvrdil svém vystoupení i generální prokurátor Čajka.

Ten také informoval prezidenta i přítomné o boji s ekologickou kriminalitou, která rovněž stojí v popředí prezidentova zájmu. Jako jeden z příkladů uvedl Čajka jezero Bajkal, kde bylo zjištěno přes 1500 porušení zákona. Opatření, jak ostatně uvádějí i ruská média, jsou už dnes velmi tvrdá.

Z celé řady prezidentových kroků bylo v posledních letech patrné, že probíhá určité testování procesů, a to nejen v této oblasti. Nicméně, jestliže lidé zběhlí v politice vědí, že klíčovým prvkem potřebným k plné realizaci tohoto plánu je změna ústavy, pak ruský národ považuje za absoutní prioritu právě boj s korupcí. A není divu. To, co si musel prožít řadový občan Ruské federace v 90. letech minulého století, zažilo Česko přece jen okrajově. Pravda, zato dlouhodoběji a s přetrvávajícími důsledky.

Vraťme se ale k Rusku. «Vše řečené, spolu se slovy ruského lídra, vnáší naději, že PŘÍPRAVA k důkladné čistce úřednického aparátu a korupčníků v celku, byla dokončena. A v okamžiku znovuzvolení Vladimíra Putina, může být mechanismus této čistky spuštěn «na plné obrátky». Ostatně, napomáhají tomu i sankční opatření USA, resp. «Kremelský list» – seznam nedůvěryhodných a nežádoucích osob pro USA.» uvádí ve svém blogu Ruslan Chubijev.

Nedotknutelní nebudou – už 17 tisíc mocných jsou stíhaní

Podle Chubijeva se jen v této «přípravné» fázi za jediný rok 2017 stalo figuranty vyšetřovaných korupčních činů přes 17 tisíc vysokých hodnostářů. K soudu směřuje 35 kompletních konfiskací majetku v částce 10,3 miliard rublů (cca 3,5 miliardy korun) a záležitost s «kontrolní» čistkou v Dagestanu pouze ukázala, že stát definitivně secvičil seznam nezbytných mechanizmů potřebných k očištění systému od elitářů a špinavých praktik.

Právě z tohoto vystoupení Vladimíra Putina v Generální prokuratuře vyplývá, že nedotknutelnost mocných právě začala mít v Rusku velký problém. Nelze se proto divit českému mainstreamu, že se o tomto Putinově projevu pro jistotu nezmiňuje.

«Vstupujeme do nové reality boje s korupcí, což je základní krok. Při něm musí orgány činné v trestním řízení reagovat bez prodlení nejen na porušení zákona v administrativních strukturách, ale i v oblasti sociální ochrany občanů, – na nevyplácení mzdy, musí pozorně sledovat jak jsou řešeny otázky přidělování lázeňské péče a léků, sledovat zejména a pozorně ochranu práv nezletilých. Ceny služeb fondu Komplexu bytového hospodářství (u nás dříve OPBH) také patří do seznamu těchto sledovaných úkolů. Jestliže zjistíte, že někdo uměle zvyšuje tarify, žádám vás, abyste ihned a tvrdě zasáhli i v tomto směru. Státní vojenské zakázky je rovněž třeba okamžitě optimalizovat. (…) Poslyšte, vážení kolegové, to vše nemůžete nevidět a nechávat to bez povšimnutí v místech – i tento problém je třeba řešit», konstatoval prezident.

Generální prokurátor Jurij Čajka také připomněl, že důležitým faktorem boje proti korupci je digitalizace činnosti prokuratury. Je přesvědčen, že to pomůže i v takových případech, jako je například srovnání příjmů a výdajů úředníků, kromě kontroly jejich povinností, zákazů a omezení vyplývajících z výkonu jejich funkce.

Ruský prezident nezapomněl ani na extrémismus a boji proti němu přikládá mimořádnou důležitost. «Musíme pokračovat v této systematické práci proti šíření radikální ideologie, která představuje vážnou hrozbu pro naši společnost», řekl mimo jiné Vladimír Putin.

Svou pozornost zaměřil prezident i na ochranu podnikání. Upozornil zejména na případy, kdy se stali podnikatelé obětmi vykonstruovaných žalob z trestných činů «na objednávku» zločineckých uskupení. Proti tomu požaduje ruský lídr od prokuratury tvrdé zásahy.

Na závěr reagoval prezident velmi jednoznačně.

«V boji proti korupci dostanou orgány činné v trestním řízení veškerou podporu a budou se moct opřít o konsolidovaný postoj samotných občanů Ruska», zdůraznil Vladimír Putin. A není důvod pochybovat o tom, že občané, kteří mají zejména úřednické korupce a zvůle «plné zuby» budou svému prezidentovi rádi nápomocni.

Zdroj: kremlin.ru, Ruslan Chubijev

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv