Fresky o životě G. Washingtona neodpovídají multi-kulti. Pryč s nimi? Amerika se zbláznila už docela

Posted on 08 května 2019 by Radmila Zemanová-Kopecká

Kalifornský college zvažuje odstranění souboru fresek s Georgem Washingtonem – prý «traumatizují studenty. (Takovým tempem nejspíš dojde co nevidět i na francouzský dárek.)

«Oslavují otroctví, genocidu, kolonizaci, doktrínu předurčení.» Sdružený školský okruh Severní Kalifornie (SFUSD) zvažuje odstranění souboru fresek s Georgem Washingtonem v sále college Georga Washingtona z obavy, že jsou urážející a ponižující vůči původním Američanům a Afro-američanům.

Polemika vzplála poté, co se pracovní skupina rozhodla, že freska, sestávající z několika panelů «traumatizuje studenty a členy etnických komunit». Příznivci zachování 83leté fresky ale tvrdí, že její odstranění nebere v úvahu umělecký záměr autora a představuje pokus o smazání historie.

Boj s vlastní historií, nebo mnoho povyku pro nic?

V roce 1936 vytvořil malíř Victor Arnautoff 13 panelů tvořících soubor fresek «Život Washingtona» v kampusu Sdruženého školského okruhu San Francisko. Vynikající americký malíř ruského původu Arnautoff vytvářel fresky jako součást projektu Správy veřejných děl (WPA – Federal Art Project) v období «Nového údělu» (program prezidenta USA F.D. Roosevelta – pozn. red).

Pracovní skupina, která se scházela během posledních měsíců ovšem došla k závěru, že umělecké dílo je krajně problematické, tedy je ho třeba odstranit ze stěn a dát do archivu.

«Sdružený školský okruh San Franciska vytvořil „Pracovní skupinu – úvah a akce“, sestávající z členů místní komunity původních Američanů (Indiánů) studentů, zástupců školy, zástupců regionu, místních umělců a historiků», napsala v mailu do portálu College Fix tisková mluvčí okruhu – Laura Dudnick.

Skupina uspořádala čtyři veřejná setkání mezi prosincem 2018 a únorem 2019, během nichž obdržela několik návrhů jak naložit s freskou. Doporučení skupiny? Do archivu s freskou, aby byli studenti ochráněni před traumatizujícím prožitkem.

«Na závěr skupina hlasovala a většinou hlasů doporučila, aby soubor fresek  «Život Washingtona» byl archivován a odstraněn, protože nepředstavuje hodnoty SFUSD», pokračuje v dopise pro The Fix mluvčí Lora Dudnick. Dodává, že skupina údajně vzala v úvahu i umělcův odkaz při rozhodování, zda je vhodné ponechat umístění fresky v sále či nikoli.

Zvítězila «péče» o studenty?

Jak uvádí Richmond District Blog, dva z 13 panelů se zejména ocitli pod palbou, protože obsahují nekorektní zobrazení.

Na jednom obraze ukazuje Washington rukou na skupinu průzkumníků, kteří procházejí kolem těla pravděpodobně mrtvého původního Američana (Indiána) a jsou vyvedeni v šedé barvě. Na druhém je Washington zobrazen vedle několika otroků, vykonávajících různé manuální práce.

Závěr pracovní skupiny je podle Richmond District Blog  jasný:

«Došli jsme k těmto doporučením z důvodu pokračujících historických a soudobých traumat původních Američanů a Afro-američanů na těchto zobrazeních v díle, které oslavuje otroctví, genocidu, kolonizaci, předurčenost osudu, nadřazenost bílých, útlak, apod. Tato freska nepředstavuje hodnoty SFUSD o sociální spravedlnosti, různorodosti a jednotě, které jsou zaměřeny na studenty. Není to zaměřené na studenty, jestliže je to soustředěné na umělcův odkaz více, než na prožitky studentů.»

Likvidační nálady nepanují všude

Historik Fergus M Bordewich ovšem napsal v listu The Wall Street Journal, že umělcova intence musí být vzata v úvahu při zkoumání záměru umělcova díla ve všech souvislostech.

Autor fresky Victor Arnautoff byl totiž chráněncem významného malíře Diega Rivery a navíc komunistou. Zahrnul proto zmíněné výjevy do díla ne k oslavě Washingtona, ale proto, aby vyprovokoval podrobné hodnocení jeho dědictví. Například scéna s mrtvým Indiánem poutá pozornost k hodnotám takzvaného «předurčeného osudu». Navíc fresky Arnautoffa zobrazují na jiných částech fresky otroky vysoce lidské a několik živých Indiánů jako energické a odvážné lidi.

V telefonním rozhovoru pro portál The Fix řekl Bordewich, že: «existuje dnes hluboce nesprávný zvyk promítat dnešní normy, hodnoty a ideály pozpátku v čase tak, aby naši předkové nutně museli vypadat neúspěšně. Toto ukazuje  velmi varovnou netoleranci vůči umění, jeho nejednoznačnosti a záměrům», dodal Bordewich.

Jak uvádí Richmond District Blog, není to poprvé, co se tyto fresky dostávají do křížové palby. Už koncem 60. let vyzývaly protestní hlasy k jejich odstranění. Škola na to tehdy reagovala instalací dalšího souboru fresek s názvem: «Mnohoetnické dědictví – černošské, asijské, původní a latinoamerické». Tyto fresky podle blogu  odrážejí pozitivnější obraz etnických menšin. Tehdy se škole podařilo fresky zachovat.

G. Washington byl člověkem své doby. Osud souboru fresek rozdělil i studenty

«Jedním z hlavních důvodů, proč je tato freska rozporuplná, spočívá v tom, že ještě ve 30. letech minulého století, tedy v době, kdy vznikla, byl G. Washington pro národ svatý», řekl portálu «Zlatá brána» jeden ze studentů střední školy G. Washingtona. «Mluvil jsem se zdejší skupinou studentů a upřímně si myslím, že i oni souhlasí s tím, že je to pravdivý popis historie, a že my všichni musíme vědět, kdo byl ve skutečnosti Georg Washington», dodal.

Bordewich připomněl, že «Freska není oslavou genocidy, ale výzvou rozšíření se na Západ».

«Je neuvěřitelně hloupé, pokusíme-li se smazat historii», řekl Bordewich. «To vše se už stalo a vy musíte diskutovat o jejím významu».

Školský výbor distrikce zatím nerozhodl. Do boje s vlastní historií se mu zjevně nechce, protože je osobnost G. Washingtona spjata se samým zrodem USA. Na druhé straně, bude-li se tlak na odstranění fresek zvyšovat, nebude mít výbor příliš mnoho prostoru k rozhodování.

Překlad a úprava: ISSTRAS -rzk-

 

Původní zdroje:

https://www.thecollegefix.com/high-school-may-erase-george-washington-murals-traumatizes-students/?fbclid=IwAR2s3cNDKGv24PzO_krNWFOn1kYaZJbf6m36I7to-sy6iK6LwsUHw71KcJU

https://www.wsj.com/articles/even-george-washington-may-be-erased-from-our-past-11556317237?mod=djemMER_h&fbclid=IwAR1LV5GY7iFgERip5Ln8IyaK8_TLP1vYIAWJMdPBCPVZb-Qu659fmAV_wtk

https://richmondsfblog.com/2019/04/09/historic-wpa-murals-at-george-washington-high-school-are-facing-destruction-due-to-controversial-depictions-of-native-americans-and-african-americans/?fbclid=IwAR0Jqm2gpN71zgk7-i1eh7qN93Z91WGU5RF75Jf4z6RqWFvAyVxHCGY7GcA

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv