Pravoslavný kněz Andrej Tkačev o sovětské Rusi – video titulky CZ

Posted on 26 července 2019 by Radmila Zemanová-Kopecká

Protojerej (duchovní hodnost v Pravoslavné církvi) otec Andrej Tkačev se narodil v SSSR ve Lvově (dnes Ukrajina), v roce 1969. Životopis v ruštině zde . Jeho život by se dal nazvat „krkolomná pouť ze Lvova do Moskvy“. Ukrajinu považuje za bezbožností  „zamořenou“ zemí. Dnes slouží otec Andrej, i se svými nestandardními názory, v chrámech patriarší farnosti v Moskvě, moderuje televizní pravoslavné pořady a je členem Komise pro osvětu a diakónii Ruské pravoslavné církve. Své postoje vyjadřuje bez zbytečných okolků. Možná i proto se těší velké oblibě mezi ruskou mládeží. V přiloženém videu vysvětluje, jaká byla sovětská Rus.

Křtěný byl otec Andrej od dětství, ale než vstoupil do řad duchovenstva, jeho život byl plný zvratů. Student suvorovského vojenského učiliště – gymnázia, poté student Vojenského institutu Ministerstva obrany SSSR na fakultě propagandy (specializace perština). Studium opustil předčasně s odůvodněním – nechci se učit. Na vojně se pak seznámil s hinduistickým nosným textem Bhagavadgíta.

Po návratu do Lvova pracoval jako závozník, jako zvoník, kostelník a hlídač v pravoslavném chrámu. K duchovní cestě, jak sám vypráví, ho přivedl starý kamarád – hippík, který rád čítal Evangelium. Tehdy nastoupil do Kyjevského duchovního semináře, který dokončil. Následovala Kyjevská duchovní akademie, kterou nedokončil. Nějak totiž nestíhal navštěvovat přednášky. Sám o sobě říká, že je samouk. 

V květnu roku 1993 byl ve Lvově vysvěcen na diákona (jáhena), ale už v listopadu téhož roku se mu dostalo kněžského svěcení. Dvanáct let pak byl členem kléru chrámu sv. Jiří ve Lvově, a byl zván jako externí přednášející do Lvovské theologické akademie.

V roce 2005 se přestěhoval s rodinou do Kyjeva, kam ho přivedla práce moderátora televizních pravoslavných pořadů. A protože neměl ze Lvova převod do nějakého kyjevského chrámu, měl pouze „propouštěcí list“ ze Lvovské eparchie, sloužil v chrámech u  pěti, šesti přátel, podle vlastních slov, „aby se nikomu neomrzel“.

Od roku 2006 se stal členem kléru a posléze duchovním správcem kyjevského chrámu Agapita Pečerského. V roce 2013 byl jmenován vedoucím misionářského odboru Kjevské eparchie. Byl moderátorem na všeukrajinské televizní stanici v pořadu „Kyjevská Rus“.

Přišel ale rok 2014 a otec Andrej se znovu i s rodinou stěhoval, tentokrát do Moskvy. Ukrajinská pravoslavná církev spadala a spadá do Moskevského patriarchátu, takže s jeho přejezdem žádný problém nebyl. V Moskvě slouží i dnes, kde se stal členem kléru chrámu Světitele Vasilije Velikého patriarchátní farnosti. 24. ledna 2019 řekl Patriarcha vší Rusi Kirill, při besedě se studenty v Chrámu Krista Spasitele, že „s láskou přijal Andreje Tkačeva v Moskvě, u vědomí toho, že může vnést významný přínos ve věci upevnění víry, zejména mezi současnou mládeží.

Otec Andrej tvrdě kritizuje současný stav na Ukrajině. „Bohužel, mnozí v Rusku nechápou do konce, jakým zamořeným místem se stala dnes ta země (Ukrajina), ač je doslova naplněná všeruskými vzácnými svatyněmi. Tam probíhá skutečné kolektivní běsnění. Lidé zešíleli ze své bezbožnosti. Slovutná ‚nábožnost ukrajinského lidu‘, se při hlubším testu ukázala být prázdnou nádobou.“ 

Dnes je otec Andrej duchovním patýřem mládeže Moskevské eparchie. Nejednou kázal v patriarším chrámě Krista Spasitele i v Uspenském chrámu na půdě Kremlu. Moderuje řadu pravoslavných programů. Ve svém vyjadřování je velmi přímočarý. Možná proto ho dobře přijímá i mládež, která si evidentně cení jeho pravdivosti a upřímnosti. O posluchače nemá otec Andrej rozhodně nouzi. 

No a doma má manželku a čtyři děti.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv