Categorized | Nezařazené, Převzato, Rusko

Otto von Bismarck o Rusku a Rusech

Posted on 13 října 2019 by Radmila Zemanová-Kopecká

Snad nikdo nedokázal lépe charakterizovat Rusko, než „železný kancléř“ Otto von Bismarck. Přesto, že jako pruský vyslanec pobýval v tehdejším hlavním městě Ruska – Petrohradu- pouhé tři roky (1859—1862), dokázal pochopit ruskou podstatu lépe, než kdokoli před ním i po něm. Nemalý vliv měl na formování úvah diplomata Bismarcka kancléř ruského impéria –  Alexandr Gorčakov.

Právě Gorčakov předvídal Bismarckovu významnou budoucnost. Otto v. Bismarck se s německou důsledností naučil velmi dobře ruštině v níž také čile komunikoval. Co je ale podstatně důležitější, dokázal se vcítit do způsobu myšlení, typického pro Rusy. Právě to mu pomohlo volit správně politickou linii ve vztahu vůči Rusku

Účastnil se i ruské carské zábavy – lovu na medvěda – a dokonce dva medvědy zabil. Skončil s tím ale záhy. Prohlásil, že je nečestné jít s puškou proti bezbranným zvířatům.

Jeho citáty mohou být i dnes návodem pro moudré zahraniční politiky, kteří ovšem Česku i Evropě zoufale chybí. Zde jsou dva z přípisovaných „železnému kancléři“, které se týkají Ruska.

«Nedoufejte, že když jednou využijete slabosti Ruska, budete věčně dostávat dividendy. Rusové si vždy přijdou pro své peníze. A až přijdou – nespoléhejte  na vámi podepsané jezuitské dohody, které by vás měly jakoby ospravedlnit. Nebudou mít cenu ani toho papíru, na němž jsou napsány. Proto s Rusy stojí za to hrát buď poctivě, nebo nehrát vůbec.»

«Rusové mají nejmilitarističtější vědomí ze všech velkých etnik. Řečené si ovšem kategoricky nelze plést s agresivitou, jak získanou, tak možná i vrozenou, která je vlastní jak jednotlivcům, tak i mnoha velkým i malým národům. Rusové jsou zároveň jedním z nejmírumilovnějších národů, což se naprosto přirozeně snáší s militarismem, aniž by to vyvolávalo jakékoli rozpory. Pouze to podporuje všudypřítomnou dvojakost, která prostupuje jak je (Rusy), tak i jejich vztah vůči světu. Jsou neuvěřitelně pracovití a podivuhodně leniví; jsou skoupí a marnotratní, jsou mimořádně nenároční, ale zároveň milují přepych; jsou odvážní až k hrdinství, ale také často nerozhodní, což si leckdo může splést se zbabělostí; individualisté a kolektivisté; jsou krutí a milosrdní; jsou slabí a nedosažitelně mocní; konzervativní a revoluční; vynalézaví a stereotypní; jsou ideální až do idiocie, a nakonec, oni jsou Evropané i Asiaté zároveň.

A neříkejte, že popsané vlastnosti jsou v té či jiné míře vlastní kterýmkoli národům a etnikům, a že Rusové nejsou o nic horší a o nic lepší, než jiné. Vlastně, tady vůbec nejde o to, kdo je lepší a kdo horší. Oni jsou prostě jiní. Oni žijí v paralelním světě ve vztahu vůči všem, a vždy a ve všech časech je nikdo nemohl pochopit, protože jsou až k dokonalosti nepředvídatelní.»

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv