Senátoři podali k Ústavnímu soudu návrh na zrušení novely zákona o obcích. Zákonodárci asi berou málo

Posted on 30 listopadu 2019 by Radmila Zemanová-Kopecká

Skupina senátorů z většiny senátorských klubů podala 29. listopadu k Ústavnímu soudu návrh na zrušení novely zákona o obcích, krajích a Hlavním městě Praze, kterou v září navzdory zamítnutí Senátu schválila Poslanecká sněmovna. Podle této novely se má výrazně krátit odměna komunálním politikům, kteří současně působí v parlamentu. Jsou tedy živým důkazem, že v této zemi se z jednoho platu žít nedá?

Podle senátorů tento zákon představuje hrubý útok na samosprávu, vykazuje rysy porušení principu legitimního očekávání a může být v rozporu s ústavním pořádkem. A máme tu dojemný termín „legitimní očekávání“. Takže, jsem-li zákonodárcem vykazuji legitimní očekávání, že na svém komunálním postu budu jako parazit pobírat další „dávky“, přesto, že práce v komunálu by měla být nedílnou součástí práce poslance, má-li být informován o dění ve svem volebním obvodu.

„Hlasy poslanců hnutí ANO, Pirátů a SPD došlo k zásahu do fungování obcí a krajů, který nemá po roce 1990 obdoby, protože populisticky mění pravidla odměňování starostů a krajských radních v průběhu volebního období,“ řekl senátor Vladislav Vilímec.

Zdůraznil, že Senát vždy stál na straně dobře fungující samosprávy a váží si lidí, kteří v ní pracují.

„Věříme, že Ústavní soud naše argumenty vyslechne a dá nám za pravdu, stejně jako to již dříve učinil v případě zdanění církevních náhrad,“ dodal Vilímec.

Pro odměňování starostů či krajských radních je podle senátorů, kteří návrh na zrušení zákona podali, nepodstatné, zda je komunální politik současně členem parlamentu, učí na vysoké škole, je uvolněným zastupitelem v dalším územním samosprávném celku nebo zastává ještě jinou pozici ve veřejné správě. Pokud zákony umožňují členům parlamentu kandidovat a zároveň zastávat pozice v územních samosprávných celcích, neměli by být ve výkonu veřejné funkce omezováni snižováním odměn při zachování zodpovědnosti, kterou za správu obcí a krajů mají. Zákon podle senátorů navíc nahodile vybírá pouze některé pozice v samosprávách a redukuje omezení odměn pouze na členy parlamentu. Nabízí se odpověď. Členové parlamentu by měli vědět, že komunální politika je součástí velké politiky, kterou oni představují a právě díky komunální politice mají být v obraze natolik, aby mohli vykonávat svou práci v palramentu dobře. Takže ve skutečnosti by  neměli být placeni za komunál vůbec, protože je to součást jejich práce.

Zvláštní, že se pan senátor diví. Vždyť si naši zákonodárci co chvíli zvyšují platy. I teď od prosince dojde ke zvýšení. A pořád mají málo? Co udělali pro tuto zem, že se tak berou o své prebendy? Kromě likvidace národního hospodářství se české vlády a zákonodárci nijak mimořádně neprojevili. Drzost, s jakou se senátoři derou za každý jídášský groš, je skutečně neuvěřitelná.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv