Categorized | Nezařazené, Převzato, Svět

Tags | ,

Novoroční prohlášení Světové odborové federace

Posted on 03 ledna 2022 by admin

Předáváme všem novoroční prohlášení Světové odborové federace. Připomeňme, že zdaleka ne všude, jsou odbory tak extra loajální vrchnosti, jako je tomu v Česku.

Drazí kolegové,
další rok se chýlí ke konci. Další rok přibyl do dějin SOF a světového třídně orientovaného hnutí.

Tento rok nás rozplakal a rozesmál, aniž bychom ztratili byť jen na okamžik optimismus, že díky našemu boji a pevnému politickému cítění nastanou pro naši třídu lepší dny. Stručně zhodnotíme, jak je na konci každého roku obvyklé, že některé věci se opakují monotónně, ale rodí se také nové věci, které nás naplňují optimismem pro budoucnost dělnické třídy a lidových vrstev.

V roce 2021 se ještě silněji projevila neschopnost tohoto systému řešit životně důležité otázky lidstva. Ukázalo se, že bez ohledu na to, jak plačtivé jsou projevy politických služebníků velkých nadnárodních společností, vůbec je nezajímá život a prosperita chudých, dělníků a rolníků, žen a mládeže.

Vzhledem k tomu, že zdraví a věda slouží ziskovosti velkokapitálu, nemohou se s pandemií řádně vypořádat a statisíce lidí stále přicházejí o život v důsledku COVID-19, a to kvůli nedostatečnosti zhoršených zdravotních systémů, a nikoli proto, že je nemoc nepřemožitelná.

Navíc, aby pokryli svou vlastní odpovědnost, se šikovně snaží rozdělit pracující na očkované a neočkované. Nemají však žádnou odpověď pro miliony lidí v chudých zemích třetího světa, kteří kvůli nedostatku financí nemají přístup k vakcínám!
V roce 2021 jsme opět zažili drama, kdy uprchlíci byli využíváni jako páka k tlaku na zahraniční politiku států. Velmi málo se starají o lidi topící se v moři nebo umírající na následky nášlapných min při pokusu překročit hranice a na následky strádání a nemocí v horkých místech. Jejich války o kontrolu nad bohatstvím a hledání nových polí zisku jsou nezastavitelným strojem na bídu.

V roce 2021 jsme čelili explozi vysokých cen energií a veškerého základního zboží, protože jako vždy je cena za hospodářskou krizi placena národy, aby neplatili velcí kapitalisté. Opakované výluky způsobily ve světových fondech velké ztráty a nyní musí nahradit ušlý zisk. Proto v 21. století, dokonce v tzv. zemích prvního světa, hrozí lidem smrt zimou a hladem!!!

V tomto rámci a navzdory obtížnosti jednání na dálku se SOF a světové hnutí třídně orientovaných pracujících chopily akce. Konalo se mnoho seminářů k tématům, která se týkala a stále týkají pracovníků po celém světě, a byly organizovány mobilizace u příležitosti každého malého nebo důležitého problému dělnické třídy v každé zemi.

Světový akční den SOF, který se konal 3. října, zdůraznil včasný požadavek pracujících na důstojný život. Byly zorganizovány mezinárodní kampaně pro Palestinu a mezinárodní sympozia solidarity s Kubou a Venezuelou.

V roce 2021 také došlo k významným stávkám, které vyústily v uspokojení požadavků pracujících. Represe a legislativa, které se v mnoha zemích snažily klást překážky odborovým akcím, dělníky neodradily, ale naopak zvýšily jejich odhodlání a bojovnost.
Nakonec se v roce 2021 s velkým zármutkem loučíme s některými historickými kádry SOF, jejichž přínos je neocenitelný. Byli to neúnavní bojovníci hnutí, vždy věrní SOF a neochvějní obránci třídně orientovaného boje.

Světová odborová federace je bude vždy ctít a zajistí, aby příští generace pracujících na světě poznaly jejich práci a přínos. Do roku 2022 tedy vstupujeme s optimismem a bojovností, jak se sluší na třídně
orientované hnutí.

Nadcházející rok, kromě silných výzev, které přinese naší organizaci, bude také historickým rokem, protože se uskuteční 18. světový odborový sjezd.

Jako vždy se jedná o milník v celosvětovém třídně orientovaném dělnickém hnutí, oslavu světové dělnické třídy a také mimořádně důležitý proces, v němž je pro nadcházející roky zmapován běh SOF.

Proto je v novém roce velmi důležité, aby všichni členové a přátelé SOF ze sebe vydali to nejlepší, aby tento sjezd byl úspěšný, hodný dějin a odkazu SOF.

Sekretariát Světové federace odborových svazů přeje svým 105 milionům členů a milionům přátel ze 133 zemí světa, aby rok 2022 byl dobrým a bojovným rokem, rokem, který ještě více přispěje k našemu konečnému cíli osvobodit lidstvo od vykořisťování člověka člověkem. Protože jedině tak můžeme mluvit o skutečné svobodě, míru a prosperitě. Až do konečného vítězství!

Sekretariát SOF k Novému roku 2022

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here
Advertise Here

Archiv